AkkerbouwOpinie

Vrij of op contract

Naarmate meer akkerbouwers aardappelen op contract telen, wordt het effect van te veel of te weinig groter.

‘Geen ramp ís een ramp’, zei pas een akkerbouwer in West-Brabant. Je zou het haast denken. Vorig jaar zorgden een vroeg groeizaam jaar en een probleemloze oogst voor een erg lage aardappelprijs. Die hakt er bij veel telers diep in. Telers van contractaardappelen kregen voor driekwart van hun oogst nog 11 à 12 cent per kilo, maar telers van vrije fritesaardappelen (pools!) moeten het doen met pakweg 3,5 cent per kilo. Let op: alleen als er niets aan mankeerde. Partijen met een klein gebrek gaan voor 2 cent linea recta naar de koeien van de buurman.

Dit voorjaar minder aardappelen gepoot

Toch zijn dit voorjaar amper minder aardappelen gezet. Volgens de NEPG krimpt het areaal in Noordwest-Europa 2,5 procent ten opzichte van 2014. Dat is maar een kleine daling. De terechte vaststelling is dan ook dat telers zich via investeringen zodanig op de aardappelteelt hebben toegelegd dat eenvoudig in- en uitstappen moeilijk kan. Het achter-de-markt-aan-telen sterft uit.

Tendens naar meer aardappelen op contract

Tegelijkertijd is sprake van een door de verwerkende industrie gewenste en gestimuleerde ontwikkeling naar vastigheid. Dat betekent meer aardappelcontracten, meer gecontracteerde hectares en meer gecontracteerde tonnen per hectare. Dat zegt iets over de prijsontwikkeling voor vrije aardappelen de komende jaren.

Steeds extremere prijspieken

Sinds jaar en dag geldt voor aardappelen: iets te veel en de prijs stort in, iets te weinig en de prijs schiet omhoog. Dat zal met het groeiende volume aardappelen waarvan de prijs vooraf vastligt, alleen maar toenemen. Ofwel: de NAV kan terecht analyseren dat de areaalkrimp te klein is voor een redelijke aardappelprijs voor oogst 2015. Er hoeft echter ook niet veel te gebeuren of de oogst valt tegen, en de prijzen schieten de hoogte in.

Met het groeien van het contractaandeel, veranderen de argumenten pro of contra vrije verkoop niet. De steeds extremere pieken dwingen telers zich te herbezinnen op wat ze zich op dit vlak kunnen veroorloven.




Beheer
WP Admin