RundveeAchtergrond

Voorlopig rust op zuivelmarkt

De zuivelmarkt is nog steeds kalm te noemen. De handel gaat er vanuit dat het dieptepunt achter de rug is. Mogelijk dat de prijzen nog wat schommelen maar de prijzen zijn duidelijk stabieler.

Wel liet de laatste Fonterra-veiling nog een flinke daling van de prijzen voor volmelkpoeder zien. Komende twee maanden blijft de markt naar verwachting rustig. Eind augustus of begin september liggen prijsstijgingen in de lijn der verwachting. Naar verluid zijn de voorraden van kopers niet overdreven groot en moeten partijen zich gaan indekken voor het laatste kwartaal van 2012.

Momenteel zijn de Verenigde Staten en de Europese Unie de belangrijkste leveranciers op de wereldmarkt. De handel verwacht dat de zuivelexport vanuit de VS als gevolg van de langdurige droogte gaat dalen. Zolang het nieuwe productieseizoen in Oceanië nog niet van start is gegaan biedt dat voor de EU kansen. Vooral met de huidige gunstige dollarkoers. Probleem is dat er wat betreft melkpoeder slechts relatief kleine volumes worden verhandeld. Mager melkpoeder doet momenteel rond de 2250 per ton. Naar verwachting komt Algerije in september met een nieuwe tender. Dit kan een opwaarts effect hebben op de Europese prijzen.

De prijzen van room zijn stabiel ten noemen en liggen rond de 3200 euro per ton. Hoewel sprake is van een lichte stijging ten opzichte van vorige week is het marktbeeld gelijk.

Kaas loopt goed maar zeker niet overweldigend. De verkoop van wei maakt een deel goed. Rauwe melk is goed beschikbaar ondanks het feit dat de melkgift wat is gedaald. Franco wordt tussen de 32 en 34 cent betaald.

Het afgelopen jaar lag de melkproductie in alle werelddelen op een hoog niveau. Nu de VS de productie naar beneden moet bijstellen is het afwachten wat er in Oceanië gaat gebeuren. Oceanië en Zuid-Amerika lijken de tweede helft van dit jaar te gaan domineren. De melkproductie binnen de EU blijft naar verwachting op peil al loopt de productie in Engeland en Ierland terug.

Prognose: stabiel

Beheer
WP Admin