AlgemeenNieuws

Volksgezondheid geschaad door dioxinecrisis

Brussel – De dioxinecrisis in 1999 heeft veel meer impact gehad op de volksgezondheid dan lang gedacht, aldus professor Nik Van Larebeke van de Universiteit Gent en Vrije Universiteit Brussel.

De crisis leidde volgens hem tot circa 20.000 extra kankergevallen bij vrouwen, 22.000 extra gevallen van diabetes en 24.000 bijkomende gevallen van continu hoge bloeddruk of ‘hypertensie’. Van Larebeke zei dit in het Belgische TV-programma TerZake.

In 1999 bleek dat de Vlaamse vetsmelterij Verkest valse facturen gebruikte bij leveringen aan veevoerbedrijven. Het bedrijf leverde op papier gesmolten dierlijk vet, terwijl het in werkelijkheid ging om een mengsel van dierlijk en technisch vet, om precies te zijn motorolie. De affaire leidde tot grote economische schade, onder meer doordat grote hoeveelheden kippen- en zuivelproducten preventief uit de winkels werden gehaald en de aanvoer van kippen-, varkens- en rundvlees werd stilgelegd. De ministers van landbouw en volksgezondheid traden af. De crisis heeft dus, naar nu bekend is geworden, ook tot schade aan de volksgezondheid geleid.

“Ik heb altijd gezegd dat die dioxinecrisis een ramp is geweest voor de volksgezondheid”, aldus Van Larebeke, die specialist is in het ontstaan van kanker. Volgens Van Larebeke is de ernst van de zaak ‘door sommigen een beetje onder tafel geborsteld, door een aantal politici althans.’ Europarlementariër Bart Staes (partij Groen) zei in het TV-programma dat sinds de dioxinecrisis de voedselveiligheid veel beter geborgd is, maar dat waakzaamheid geboden blijft.

Van Larebeke erkent dat het lastig is een direct oorzakelijk verband aan te tonen tussen een kankergeval en de dioxinecrisis, maar volgens hem is duidelijk dat duizenden gevallen van ernstige ziekten er door zijn veroorzaakt. Hij vergeleek de kans op bovengenoemde ziekten vlak voor en vlak na de dioxinecrisis.

De dioxinecrisis was in België aanleiding tot de oprichting van het Federaal Voedselagentschap, dat toekijkt op de controle van alle voedsel in België. En vormde de aanzet tot Efsa, de Europese autoriteit voedselveiligheid.

Beheer
WP Admin