In het 10-kilometergebied rond het besmette bedrijf geldt een vervoersverbod voor alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. - Foto: Norbert van der Werff PluimveeNieuws

Vogelgriep bij opfokleghennen in Lunteren

Het aantal vogelgriepuitbraken in de Gelderse Vallei blijft uitbreiden.

In Lunteren (Gelderland) is op een pluimveebedrijf met opfokleghennen vogelgriep vastgesteld, zo maakte het ministerie van LNV maandagavond 2 mei bekend.

Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 90.000 dieren op het besmette bedrijf geruimd. Binnen de 1-kilometerzone rondom het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. Er hoeven dus geen pluimveebedrijven preventief te worden geruimd.

Binnen het 3-kilometergebied liggen 32 andere pluimveebedrijven die door de NVWA worden gescreend op vogelgriep. Bovendien worden deze bedrijven de komende 14 dagen intensief gemonitord op signalen die op vogelgriep kunnen wijzen. Een aantal van de bedrijven in de 3-kilometerzone werd al gemonitord na andere besmettingen in het gebied.

625.000 stuks pluimvee geruimd

Het is de elfde uitbraak in de Gelderse Vallei sinds 12 april. Negen daarvan waren in Lunteren. Sinds 12 april zijn er in het gebied 625.000 stuks pluimvee geruimd vanwege besmettingen. Daarnaast kondigde het ministerie van LNV de preventieve ruiming af van 27 pluimveebedrijven. Hoeveel dieren daarbij zijn geruimd is nog niet precies bekend.

Twee besmettingsclusters

Wageningen Bioveterinary Research constateerde vorige week na onderzoek naar de eerdere besmettingen dat er twee besmettingsclusters in de regio zijn. Waarschijnlijk is het virus op twee afzonderlijke pluimveebedrijven binnengekomen via wilde vogels en is het virus daarna verspreid naar andere bedrijven in het gebied.

Vervoersverbod

In het 10-kilometergebied rond het recentste besmettingsgeval geldt een vervoersverbod voor alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met pluimvee. Daar liggen nog 248 andere pluimveebedrijven. Een groot deel van die bedrijven lag al in zones waar eerder een vervoersverbod voor was afgekondigd, na de besmettingen in Voorthuizen, Lunteren, Terschuur en Barneveld.

Lees het laatste nieuws en achtergronden over vogelgriep

Beheer
WP Admin