Foto: AP VarkensNieuws

Vliegenlarve interessant als sojavervanger varkensvoer

Het gebruik van vliegenlarven als eiwitvervanger in varkensvoer kan een antwoord zijn op de weerstand tegen het gebruik van soja.

De larven van de zwarte soldaatvlieg (BSF) zijn bruikbaar als vervanger van sojameel als eiwitbron in varkensvoer. Dit blijkt uit een onderzoek van Wageningen University & Research (WUR) en de Universiteit Leiden. Omdat er steeds meer weerstand is tegen het gebruik van soja als eiwitbron zoeken diverse partijen naar alternatieven. BSF kan een duurzamere eiwitbron zijn omdat het geteeld kan worden op afval en reststromen van de voedselproductie.

Vergelijking

In het onderzoek zijn twee groepen vleesvarkens vergeleken; een met een traditioneel rantsoen met soja als eiwitbron en de ander met BSF-larven als eiwitbron. Voor een goede vergelijking zijn de microbiotica in de dunne darm en de bloedwaarden vergeleken. Uit de eerste resultaten komt naar voren dat BSF de groei van darmmicroben ondersteunt die een indicatie zijn van een gezonde darm. Op basis daarvan stellen de onderzoekers dat vleesvarkens die met BSF gevoerd worden even gezond lijken te zijn als de controlegroep die een regulier sojadieet krijgt.

Voeren van insecteneiwitten toegestaan

Het moment waarop dit onderzoek wordt gepubliceerd, valt vrijwel samen met het besluit van de Europese Commissie om het voeren van eiwitten van insecten aan pluimvee en varkens toe te staan. De onderzoekers gaan ervan uit dat het besluit van de Commissie een flinke impuls zal geven aan de nieuwe industrie van insecteneiwitten. De verwachting is dat deze de komende vier jaar vertienvoudigt naar een omzet van € 3.5 miljard.

Een overzicht van de prijzen voor vleesvarkens vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin