AlgemeenNieuws

Vleesvarkens brok 15 procent goedkoper

Den Haag – Vleesvarkensbrok was vorig jaar gemiddeld 15 procent goedkoper dan in 2014. Dat blijkt uit een overzicht van het landbouweconomisch instituut LEI.

Het jaargemiddelde voor varkensbrok komt volgens de LEI-berekening op €25,25 per 100 kilo. Een bedrijf met 2.000 vleesvarkens is daarmee in totaal ruim €350.000 kwijt aan voer. Door het goedkopere voer bespaarde deze vleesvarkenshouder zo’n €60.000 op zijn voerrekening. Dit werd echter voor een groot deel teniet gedaan door de lagere prijzen die hij vorig jaar voor zijn slachtrijpe varkens beurde. Met name de tweede helft van het jaar lagen de varkensprijzen veel lager dan het jaar daarvoor.

Ook bij de andere soorten krachtvoer lagen de prijzen een stuk lager dan in 2013. Bij pluimveevoerders was het verschil zelfs nog wat groter. Zo was legmeel fase 2 ruim 17 procent lager geprijsd dan in 2013. Het LEI berekende voor dit voer een gemiddelde van €26,65 per 100 kilo, tegen €32,20 in 2013.

De melkveehouder profiteerde het minst van lagere mengvoerprijzen. Standaardbrok A kostte zo’n 8 procent minder dan in 2013. Gemiddeld kostte deze brok €22,70 per 100 kilo. In 2013 lag deze prijs op €24,75 per 100 kilo.

Een overzicht van de voerprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin