Vion en Van Loon Group maken bij het inzichtelijk maken van de CO₂-footprint van varkensvlees gebruik van aangeleverde data van ketenpartijen. – Foto: Henk Riswick VarkensNieuws

Vion en Van Loon Group maken CO₂-uitstoot varkensvleesketen transparant

Vion en Van Loon Group zetten hun duurzaamheidsambities kracht bij door de CO₂-footprint van varkensvlees inzichtelijk en transparant te maken. Daarvoor gebruiken ze de CO₂-footprint calculator van databedrijf ImpactBuying.

Vion en Van Loon Group hebben in 2019 de eerste stappen gezet om emissies in de varkenssector in kaart te brengen. Samen met aangesloten varkenshouders en ketenpartners zijn beide bedrijven aan de slag gegaan met de verdere verduurzaming van de varkensvleesketen.

Lees verder onder het kader

Retail als aanjager

Vion meldt in een persbericht dat de vraag naar transparantie over de CO₂-footprint van voedingsmiddelen grotendeels uit de retailwereld komt. Supermarkten willen klanten informeren over de duurzaamheid van hun producten via de verpakkingen. De CO₂-footprint calculator maakt dit mogelijk.

Inzicht in totale CO₂-emissie in de productieketen

Vion is initiatiefnemer en opdrachtgever voor de ontwikkeling van de CO₂-footprint calculator. Deze calculator gebruikt de berekeningswijze van Wageningen Universiteit & Research voor varkensvlees. Hiermee wordt de totale CO₂-emissie in de productieketen inzichtelijk, van het veevoer tot het transport van het eindproduct. Dit biedt de mogelijkheid om samen met varkenshouders, transporteurs en supermarkten te werken aan CO₂-reductie in de keten.

Blockchain

Vion en Van Loon Group gebruiken blockchain om de CO₂-footprint van varkensvlees inzichtelijk te maken. De data van ketenpartijen wordt vastgelegd en kan niet worden veranderd. JoinData regelt wie gemachtigd is om de data te gebruiken en voor welke doeleinden.

Vervolg

Vion heeft de totale CO₂-footprint van haar varkensvleesproductie inzichtelijk gemaakt voor de Nederlandse retail. Vion werkt nu aan de berekening van de footprints over de jaren 2022 en 2023. Van Loon Group gaat de CO₂-footprint van al zijn varkenshouders jaarlijks berekenen en rapporteren over de gerealiseerde reductie. Vanaf juli start Van Loon Group met de blockchain en CO₂-footprint calculator. De blockchain wordt stapsgewijs ingevoerd, beginnend met de varkenshouders en ketenpartners van Varkens op z’n Best.

Reacties

Beheer
WP Admin