Foto: Vion Food Group VarkensAchtergrond

Vion: dagnotering bedreigt varkenshouderij

“Dagnoteringen van de varkensprijzen zijn een bedreiging voor de varkenshouderij”, vindt Frans Stortelder, directeur van de divisie Vion Pork.

Stortelder zei dit tijdens het Topigs Norsvin-event ‘Op het scherpst van de snede’ dinsdag 31 oktober. Volgens Stortelder leidt de continue informatiestroom aan varkensnoteringen tot een onregelmatige aanvoer van varkens.

Hij realiseert zich dat varkenshouders in het verleden veel geld konden verdienen door de noteringen af te wachten. “Tegenwoordig is dat anders. Het grootste deel van de varkens wordt in het buitenland tot waarde gebracht. Daar wordt de varkensprijs bepaald”, aldus Stortelder.

Samenwerken voor goede vierkantverwaarding

Volgens hem kunnen varkenshouders hun rendement vergroten door goed samen te werken in de keten om een zo goed mogelijke vierkantverwaarding te realiseren. De internationale markt vraagt om meer variatie in gewicht en vetpercentage. “Japan vraagt kleine filets, terwijl er internationaal ook veel vraag is naar robuuste hammen met een goede vetbedekking”, licht hij toe.

‘Lever varkens die slachterij vraagt’

Stortelder is er van overtuigd dat varkenshouders beter af zijn door varkens te leveren die de slachterijen vragen, dan door de hoogste prijs na te jagen. Vion biedt leveranciers daarom een garantieprijs op basis van vier Europese noteringen. Die geeft varkenshouders de zekerheid dat ze jaarrond een marktconforme varkensprijs beuren.

Beheer
WP Admin