Foto: Misset AkkerbouwVideo

Video | Sensoren helpen akkerbouwer bij afweging beregenen

Akkerbouwer Arjan Schrauwen heeft de afgelopen twee teeltseizoenen ervaring opgedaan met een twaalftal vocht- en temperatuursensoren van Farm21.

Schrauwen zet ze op hogere en lagere plekken in een perceel. Ze helpen hem als het droger aan het worden is, bij de afweging om al wel of nog niet te gaan beregenen. Op zijn computer kan hij nauwkeurig het verloop van de vochttoestand, de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid in zijn gewas volgen.

Tezamen kunnen die gegevens de basis vormen voor een inschatting van de ziektedruk. Zeker als die via een scout-app gekoppeld worden aan de ziektedruk in een veel groter gebied dan alleen dat ene perceel, zegt CZAV-teeltadviseur Dennis Smits. Hij vertelt ook over hoe CZAV waarborgt dat data van individuele telers niet ongewild worden gedeeld.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief precisielandbouw en ontvang maandelijks gratis artikelen die normaal alleen te lezen zijn voor abonnees.
Beheer
WP Admin