Foto: Henk Riswick RundveeNieuws

Vervolg pilot Duurzaamheidsplannen Melkveehouderij Drenthe

Provincie Drenthe biedt in februari 2019 nog eens 200 melkveebedrijven in de provincie de mogelijkheid om tegen een financiële tegemoetkoming hun bedrijf te verduurzamen. Dat meldt de provincie op haar website.

Deelnemers kunnen een subsidie tot maximaal € 7.500 ontvangen als ze de uitstoot aan stikstof, fosfaat en ammoniak verminderen, besparen op hun energieverbruik of bijvoorbeeld hun koeien meer weiden. 45 melkveehouders hebben in 2018 tijdens de pilot al extra hulp gekregen bij het verduurzamen van hun bedrijf. De hulp bestond uit het maken van een duurzaamheidsplan op maat met een financiële beloning in het vooruitzicht voor de stappen die ze weten te realiseren.

Het duurzaamheidsplan vloeit voort uit de samenwerking Duurzame Melkveehouderij Drenthe van de provincie Drenthe, natuurorganisaties, LTO Noord, Natuur- en Milieufederatie Drenthe en het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt (DAJK). Provinciale Staten hebben € 5 miljoen beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van diverse maatregelen om de sector in Drenthe te helpen bij verduurzaming.

Beheer
WP Admin