De vervoersbeperkingen voor pluimvee in de regio's 7 en 10 worden versoepeld. - Foto: Koos Groenewold PluimveeNieuws

Vervoersbeperkingen pluimvee versoepeld

De vervoersbeperkingen voor pluimvee in verband met de vogelgriep worden in het gebied van Utrecht tot Zwolle en Arnhem versoepeld.

De versoepeling geldt echter niet voor de beperkingsgebieden in de Gelderse Vallei die sinds 12 april zijn ingesteld. Die blijven in sommige gevallen juist langer gehandhaafd. Dat blijkt uit een brief van minister Staghouwer van LNV aan de Tweede Kamer.

Om verspreiding van het virus te voorkomen stelde de minister na de uitbraak van hoogpathogene vogelgriep bij een leghenbedrijf in Barneveld op 15 april − waarbij ook vijf andere pluimveebedrijven preventief werden geruimd − een vervoersverbod voor pluimvee in voor de gehele regio 10 (Gelderse Vallei Zuid; het gebied van Utrecht tot Deventer). Enkele dagen later werd na nieuwe uitbraken in Lunteren en Voorthuizen ook regio 7 (Gelderse Vallei Noord; het gebied tot aan Zwolle) daaraan toegevoegd. In die gebieden mocht uitsluitend slachtpluimvee vervoerd worden, onder strikte voorwaarden en na een klinische keuring.

Die maatregel komt nu dus te vervallen. Eendenhouders in beide regio’s zijn nog wel verplicht kadavers van eenden op te sturen naar de Gezondheidsdienst voor Dieren.

Overlap

Het vervoersverbod in beperkingszones in de Gelderse Vallei wordt pas opgeheven 30 dagen na de laatste uitbraak. In het gebied was een groot aantal uitbraken waarvan de 10-kilometergebieden elkaar voor een deel overlapten. Bij zo’n nieuwe uitbraak ging de teller voor pluimveehouders in het overlappende gebieden opnieuw lopen. Voor pluimveehouders die buiten de overlap vielen, gold dat niet maar daar komt dus nu verandering in.

“Ik houd alle beperkingszones die sinds de uitbraak in Lunteren op 12 april zijn ingesteld in stand, totdat er minimaal 30 dagen zijn verstreken na de laatste uitbraak aldaar. Beperkingszones worden dus voorlopig niet ingetrokken en alle daar geldende maatregelen blijven van toepassing”, aldus de minister.

Ranking risico’s

De Deskundigengroep Dierziekten heeft op verzoek van de minister een ranking bepaald van de risico’s van het vervoer van pluimvee en eieren in de beperkingszone. Het verplaatsen van opfokleghennen is het meest risicovol omdat het om levende dieren gaat en omdat er veel handelingen zijn die contact met medewerkers vergen.

Een wat kleiner risico vormt de afvoer van vleeskuikens naar de slachterij. Op de derde plaats staat de afvoer van consumptie-eieren, gevolgd door de afvoer van broedeieren van een pluimveebedrijf naar de broederij. Volgens de deskundigen is de hygiëne bij vermeerderingsbedrijven namelijk doorgaans beter op orde dan bij legbedrijven. Het laagste risico vormt de afvoer van eendagskuikens vanaf de broederij.

Beheer
WP Admin