Onder varkenshouders is het vertrouwen gegroeid. - Foto: Mark Pasveer AlgemeenNieuws

Vertrouwen stijgt onder boeren

Boeren hebben het laatste kwartaal van vorig jaar weer meer vertrouwen. Dat blijkt uit de Agro Vertrouwensindex van Wageningen UR.

De index steeg naar bijna 10 punten, dankzij een betere stemming en betere verwachting. Het cijfers staat is nog wel 4 punten lager dan het langjarig gemiddelde, maar hoger dan het dieptepunt van het derde kwartaal van vorig jaar. De vertrouwensindex is een combinatie van een inschatting van de stemming op dit moment en verwachtingen voor de komende twee tot drie jaar.

Stemming goed onder varkenshouders

De stemmingsindex, die gaat over de huidige situatie op de bedrijven, steeg gemiddeld over alle sectoren met 4 punten naar 20. Vooral onder varkenshouders, pluimveehouders en tuinders is de stemming goed, daar is de stemmingsindex 25 punten. Bij melkveehouders is dat 20 en bij akkerbouwers 16 punten. Over het huidige jaar 2020 zijn de verwachtingen positiever dan een kwartaal geleden, maar nog altijd gemiddeld negatief. Tegenover verwachte grotere productie staat een verwachting van nog hogere kosten. De zogeheten conjunctuurindex stond in het vierde kwartaal op -4 punten. Voor de middellange termijn zijn positieve en negatieve verwachtingen in evenwicht.

De Agro Vertrouwensindex is een initiatief van LTO Nederland, Flynth, LNV en Wageningen Economic Research.

Beheer
WP Admin