Vertrouwen pluimveehouders gedaald, maar hoog - Foto: Bertil van Beek PluimveeNieuws

Vertrouwen pluimveehouders gedaald, maar hoog

Het vertrouwen van pluimveehouders in hun onderneming is in het tweede kwartaal van dit jaar 5,6 punten lager dan in het eerste kwartaal, toen het een recordhoogte had bereikt van 25,6.

Met een waarde van 20 op een schaal van -100 tot +100 blijven pluimveeondernemers vol vertrouwen. Alleen de glastuinbouw scoorde dit kwartaal hoger (26,5). Het gemiddelde vertrouwen van de land- en tuinbouw was 9,9. Dit blijkt uit de agrovertrouwingsindex die LEI Wageningen UR sinds begin 2013 bekendmaakt.

Schokkerig verloop stemmingsindex

De stemmingsindex, die het LEI ook bepaalt, was bij pluimveehouders in het tweede kwartaal ook iets gedaald, maar nog wel het hoogst van alle zes agrarische sectoren die het LEI onderscheidt. De stemmingsindex weerspiegelt de mening van ondernemers over de huidige situatie op hun bedrijf. De stemmingsindex bij pluimveehouders had in het eerste kwartaal een recordhoogte (46,7) bereikt. Dat die index nu iets is gedaald wijt het LEI aan een reactie op de wat lagere (eier)prijzen van de afgelopen maanden. Ondanks een wat schokkerig verloop van de stemmingsindex vertoont deze een duidelijk opgaande lijn vanaf het derde kwartaal van 2013.

Negatiever op langere termijn

De pluimveehouders zijn in het tweede kwartaal, net als bij de vorige meting van begin 2016, vrij negatief over de middellangetermijnverwachting van hun bedrijf. Deze index is al vier kwartalen op rij nagenoeg gelijk en nu iets gedaald. Deze index blijft vrij laag vergeleken met andere sectoren en is nagenoeg gelijk aan die van de totale land- en tuinbouw. Ondernemers in de pluimveehouderij verwachten niet dat de eierprijzen op middellange termijn op dit niveau blijven. Op korte termijn (komend jaar) verwachten ze namelijk al een verslechtering van hun bedrijfssituatie. Alle indicatoren van de conjunctuurcyclus voor de komende 12 maanden zijn door pluimvee-ondernemers naar beneden bijgesteld.