Tanken van diesel. Door het afschaffen van rode landbouwdiesel is de kostprijs in Nederland hoger dan bijvoorbeeld in België. - Foto: Jan Willem Schouten AlgemeenColumn

‘Verdienmodel versus verdienvermogen’

Het woord verdienmodel gebruiken we veelvuldig als het om onze Nederlandse agrarische sector gaat. Zo ook in relatie tot het Landbouwakkoord waar de komende weken over onderhandeld gaat worden.

In de digitale Dikke van Dale geeft het woord verdienmodel geen enkele definitie. Volgens de website van de bank Knab is je verdienmodel ‘de methode die je kiest om omzet te genereren met je bedrijf’. Deze definitie gaat uit van een keuzevrijheid van de ondernemer. Het  dekt dus ook de lading niet. Dit is geen woordspelletje. De term die er werkelijk toe doet, is verdienvermogen. Dat is de kans om in Nederland nog iets te verdienen met het produceren van voedsel.

Dieselprijs

Onze Belgische collega’s betalen deze week € 0,8732 excl. btw voor een liter diesel. Door de afschaffing van (rode) landbouwdiesel op 1-1-2013 betalen wij, en onze loonwerkers et cetera, sinds 2013 voor iedere liter ruim € 0,60 meer.

In andere lidstaten van Europa betaalt de overheid de kosten voor keuringen volledig. In Nederland wordt een groot deel afgewenteld op de sector zelf . Regelmatig worden de kosten met miljoenen verhoogd. En zo kan ik nog wel even doorgaan met voorbeelden van maatregelen waarmee ons verdienvermogen door overheidsingrijpen kunstmatig wordt verkleind, waardoor onze producten uit de markt worden geprezen.

Er zijn tal voorbeelden van maatregelen waarmee ons verdienvermogen door overheidsingrijpen kunstmatig wordt verkleind

Gelijk speelveld

Ter voorbereiding op de gesprekken over het Landbouwakkoord werd ik laatst gebeld door een collega uit de deelsector vleesvee. Hij vroeg me of ik wilde meedenken over verbeteropties voor het welzijn van vleesrunderen. Zoals het verbieden van onthoornen van kalfjes en het verplicht stellen van het kalf bij de koe. Natuurlijk gun ik ieder kalfje en iedere koe of stier het allerbeste. Maar zolang ook deze veranderingen niet ook gaan gelden voor elk geïmporteerd kalfje en voor al het kalfs- en rundvlees dat ons land importeert, zorgen ook deze goedbedoelde Nederlandse welzijnseisen voor vergroting van ons ongelijke speelveld en dus voor een verslechtering van ons verdienvermogen.

Bewaak verdienvermogen

Als ik de onderhandelaars die namens alle agrarisch ondernemers van Nederland aan tafel kruipen zou mogen adviseren, dan heb ik maar één advies. Bewaak ons verdienvermogen vanuit een zo gelijk mogelijk speelveld. Bevecht ons bestaansrecht keten-breed en accepteer vooralsnog geen enkele regel die niet ook voor importvoedsel geldt.

Reacties

  1. Sterk verhaal. Wel triest dat een onderhandelaar een vraag stelt wat we extra zullen weggeven in de onderhandeling. Een betere vraag zou zijn of ze dingen zou weten om extra binnen te halen.
    Het landbouwakkoord wordt een ramp voor de boeren. De overheid geeft een geweer aan de boerenbestuurders om de eigen boeren neer te knallen.

Beheer
WP Admin