Foto: Hans Prinsen RundveeNieuws

Veehouder krijgt 18% minder geld bij 7% meer melk

De Nederlandse melkveehouderij heeft vorig jaar ruim 920 miljoen kilo melk meer geproduceerd dan in 2014, maar boeren hebben €750 miljoen minder voor hun melk ontvangen. De productiewaarde van de melkveehouderij daalde van €4,95 naar €4,2 miljard.

Dit blijkt uit gegevens die Zuivel NL bekend heeft gemaakt. De productiewaarde van de zuivelindustrie daalde van ruim €7 miljard in 2014 naar zo’n €6 miljard in 2015. Met de exportwaarde ging het iets beter. Die daalde van €7,2 naar €6,6 miljard.

Het best presterende exportproduct was en bleef kindervoeding. Ondanks dalende prijzen in de zuivelmarkt, steeg de exportwaarde van dit product met 5% naar bijna €2 miljard. De ontwikkeling van het exportvolume wordt niet vermeld.

Van alle in Nederland verwerkte zuivel werd 35 procent in eigen land afgezet, terwijl 45% naar andere lidstaten in de EU ging. De belangrijkste markten daar waren Duitsland, België en Frankrijk. De resterende 20% werd verkocht op de wereldmarkt. De belangrijkste markten daar waren China (+ Hong Kong), Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten.

‘Bedrijfstak wil meer overheidssteun’

Hoewel de Nederlandse zuivel goed scoort als het gaat om export (bijdrage van 9% aan handelsoverschot), wil de bedrijfstak toch meer steun van de overheid, zei NZO-voorzitter Roelof Joosten woensdagavond. Hulp is nodig bij het afsluiten van meer bilaterale handelsakkoorden, bijvoorbeeld met China. Daardoor kan Nederland goedkoper exporteren. De zuivelsector zelf moet ondertussen meer doen aan collectieve promotie van zuivel, aldus Joosten. De bekende ‘Witte Motor’ moet terugkeren in de media, als stimulans voor de consumptie.