Foto: @Vecozuivel RundveeNieuws

Vecozuivel verwacht veel van A2A2-melk

Vecozuivel introduceert dit najaar een nieuwe lijn zuivelproducten onder het merk A2A2. Het gaat om zuivel gemaakt van zogenoemde A2-melk.

Die heeft een afwijkende eiwitstructuur ten opzichte van ‘normale’ melk waardoor het gemakkelijker te verteren is. De melk komt onder meer van koeienrassen als Guernsey, Jersey en Fleckvieh. Ook bij Holsteins zijn er stieren die het A2A2-gen vererven.

Wellicht ook reguliere melk

De zuivelonderneming heeft in de afgelopen maanden diverse biologische melkveebedrijven benaderd met de vraag of zij deze melk willen en kunnen leveren. Later komen daar wellicht ook reguliere melkveebedrijven bij.

Marketingmanager Mark Kaptein kan nog niet exact aangeven wanneer de eerste A2A2-melk in de schappen staat, aangezien de onderhandelingen met de retail nog niet zijn afgerond. Dit najaar is in ieder geval het streven. Sowieso houdt het bedrijf uit concurrentieoverweging voorlopig de kaarten tegen de borst. Kaptein geeft wel aan dat er met verschillende melkveehouders overeenkomsten zijn gesloten. ‘Meer dan 1 en minder dan 20’, daar wil hij het bij laten.

Extra premie op melkprijs

Ook over de te verwachten melkprijs wil hij in de media nog niets kwijt. Melkveehouders kunnen rekenen op een extra premie, maar hoeveel is onbekend. Individuele melkveehouders krijgen desgevraagd wel antwoord. Hoewel Vecozuivel het liefst met eigen leveranciers wil werken valt dit gezien het beperkte aanbod van biologische melk niet mee. Daarom staat de zuivelonderneming open voor samenwerking met partijen als Eko Holland Melk op Maat en Farmel. Dat maakt duidelijk dat het in de praktijk ook ingewikkeld wordt om 1 melkprijs naar buiten te gaan communiceren.

Start met bescheiden volume

Kapitein geeft aan dat A2A2-zuivelproducten gefaseerd worden geïntroduceerd. Vecozuivel start daarom met een bescheiden volume. Maar bij succes kan er snel worden opgeschaald. Er liggen, volgens hem, ook kansen in het buitenland. Vecozuivel heeft niet voor niets eigen accountmanagers voor de afzet in Europa en Azië.

Een overzicht van alle melkprijzen vind je op boerderij.nl/markt.