Foto: Koos Groenewold PluimveeAchtergrond

VCN-kuikennotering blijft achter bij 2018 en 2017

De kale VCN-notering voor slachtrijpe vleeskuikens bleef in 2019 achter bij de notering in 2018.

Gemiddeld over het hele jaar was de kale VCN-notering (zonder toeslagen) 5,5 cent per kilo lager dan in 2018. Ten opzichte van 2017 is het gemiddelde verschil 4,7 cent.

De VCN heeft vooral na de zomer flink ingeleverd. Na week 26 is er al met al een dubbeltje afgegaan.

Opvolger van BCP

De VCN bestaat sinds februari 2017, als opvolger van de BCP. Op die Basis Contractnotering voor Pluimvee werden in de praktijk steeds meer en hogere toeslagen gegeven, waardoor deze geen goede weerspiegeling van de marktsituatie meer was. De pluimveeslachterijen die betrokken waren bij de samenstelling van de BCP besloten te komen met een nieuwe notering: de VCN, wat staat voor Vernieuwde basis Contract Notering. Gedurende een jaar bestonden beide noteringen naast elkaar. In die tijd was de VCN gemiddeld 26,5 cent hoger dan de BCP. Dat was ongeveer de toeslag die gemiddeld op de kale BCP werd uitbetaald door de slachterijen.

Notering per kilogram levend gewicht

De VCN is net als de BCP een notering per kilogram levend gewicht, exclusief btw. Op de VCN-notering worden ook al toeslagen betaald, waardoor de VCN-notering niet meer een juiste afspiegeling van de markt is.

Meer informatie over de prijzen van vleeskuikens vind je in Boerderij Marktprijzen:  

VCN
Vrije, lichte kuikens
Vrije, zware kuikens
ABC-prijs
Jan van Ee
Broedeieren NOP/NVP
Broedeieren vrij
Totaaloverzicht pluimveevlees