AkkerbouwFoto

Varkensmest voor wintertarwe

De omstandigheden om mest toe te dienen op wintertarwe zijn ideaal. De grond is goed berijdbaar en de tarwe is al ver genoeg ontwikkeld.

Beheer
WP Admin