Monovergister in gebruik. - Foto: Jan Willem SChouten VarkensNieuws

Varkensmest vergisten leidt tot halvering methaanuitstoot

Het vergisten van varkensmest leidt tot minder uitstoot van methaan, maar meer ammoniak.

Het vergisten van gemiddeld twintig dagen oude vleesvarkensmest levert een halvering op van de methaanemissie. De ammoniakuitstoot, berekend van stal tot aanwenden van de mest, stijgt 5% met mestbewerking. Dit komt door de hogere emissies bij zowel het uitrijden van de dunne als dikke fractie van het digestaat. Door het vergisten zit er meer ammonium in de meststof en minder organische stikstof. Het gebruik van versere mest of stikstofstrip leidt niet tot lagere ammoniakemissie.

Dit blijkt uit modelberekeningen door Wageningen UR. Ze hebben als voorbeeld het vleesvarkensbedrijf van Willy Tijs in Hoge Hexel (Ov.) genomen, die samen met het bedrijf CCS Energie-advies een monomestvergister exploiteert op zijn erf en jaarlijks 17.000 ton mest vergist voor de productie van groen gas. De varkens liggen in een emissiearme stal. Het vergisten van varkensmest voor de productie van groen gas levert jaarlijks € 161.000 op. De afschrijving is meegenomen in dit resultaat.

Maximale groengasproductie bereikt

Veel rek zit er niet meer in het financiële resultaat, stellen de onderzoekers. De maximale groengasproductie is bereikt. Door versere mest aan te voeren, kan niettemin de biogasproductie nog omhoog. De extra gasopbrengst is te gebruiken om de dikke fractie te hygiëniseren; dat verlaagt de afzetkosten ervan. Het strippen van de ammoniak uit de dunne fractie is mogelijk alleen interessant met subsidie uit bijvoorbeeld de regeling Hoogwaardige mestverwerking. Omdat geen eigen land beschikbaar is om het effluent van het strippen op uit te rijden, leidt dit niet tot kostenverlaging.


Nieuwsbrief varkenshouderij

Schrijf je in voor deze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ontwikkelingen binnen de varkenshouderij.

  • Datumnotatie:MM slash DD slash JJJJ
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Reacties

  1. Nu nog even uitrekenen of het ook energietechnisinteressant is. Wanneer je hierbij ook de energie voor de productie van de installatie meeneemt (die na de afschrijvingsperiode weer vervangen moet worden) én in ogenschouw neemt dat de varkensmest vanwege de krachtvoerimport al een enorme energieimpact heeft, dan ligt de EROEI behoorlijk onder de 1 waarschijnlijk.

Beheer
WP Admin