Nederland is voorstander van meer transparantie maar wil de kosten voor overheid en bedrijfsleven in de hand houden, aldus Martijn van Dam - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Van Dam past mestverwerkingspercentages niet aan

Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) wil de verplichte mestverwerkingspercentage voor 2017 niet aanpassen. Hij ontraadt een motie van SGP die hierom vraagt.

SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf vindt de verhoging van de verplichte mestverwerkingspercentages voor 2017 onterecht, omdat er volgens hem geen rekening wordt gehouden met de fosfaatreductie die dit jaar door de melkveehouderij wordt gerealiseerd. Als dit wordt meegerekend, zou dit volgens hem betekenen dat de verwerkingspercentages lager kunnen uitkomen.

Niet aanpassen tijdens mestseizoen

Van Dam ontkent dit. Hij zegt dat de percentages zijn gebaseerd op de mestproductie in het voorgaande jaar en de beschikbare plaatsingsruimte. Het overschot moet worden verwerkt, wat leidt tot de verwerkingspercentages. Ook vindt de staatssecretaris het niet gepast om tijdens het mestseizoen de percentages aan te passen.

Beheer
WP Admin