Martijn van Dam - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Van Dam: in januari overeenstemming met EC over fosfaatreductiepakket

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken verwacht in januari overeenstemming te hebben met de Europese Commissie over zijn fosfaatreductiepakket.

Dat laat de staatssecretaris weten in een brief die hij vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd (.docx, 73,3 kB). Er is op ambtelijk en politiek niveau in de afgelopen periode ‘intensief overleg’ geweest met de commissie, aldus Van Dam.

In dezelfde brief gaat Van Dam in op de manier waarop hij de fosfaatreductie in 2017 wil realiseren.

Voerspoor melkveehouderij

Omdat de veevoersector zich in Nevedi-verband heeft gecommitteerd aan het voerspoor, verwacht Van Dam een reductie van de fosfaatproductie via mengvoer van 1,7 miljoen kilo in 2017 te bereiken bij de melkveehouderij. De maatregel gaat in per 1 januari, en Nevedi zal het monitoren en maandelijks het bruto fosforgehalte in het melkveemengvoer aan EZ rapporteren, aldus Van Dam.

Regeling veestapelreductie in januari op hoofdlijnen bekend

Met het verkleinen van de veestapel verwacht Van Dam komend jaar 2,5 miljoen kilo fosfaatreductie te bereiken. De staatssecretaris zegt toe in januari de hoofdlijnen van een regeling bekend te maken voor boeren die in 2017 hun melkveestapel willen reduceren.

Fosfaatreductieplan door de zuivelondernemingen

Het plan van ZuivelNL dat medio december naar buiten is gebracht, zal volgens Van Dam een fosfaatreductie van 4 miljoen kilo opleveren. Bij dit plan is door ZuivelNL rekening gehouden met de wens van de Tweede Kamer om grondgebonden bedrijven zoveel mogelijk te ontzien, stelt de staatssecretaris.

Geen AMvB maar een ministeriële regeling

Om het fosfaatreductieplan van ZuivelNL wettelijk zo snel mogelijk vast te leggen, zoals de Europese Commissie ook eist, bekijkt Van Dam de mogelijkheid om het fosfaatreductieplan te borgen via een ministeriële regeling op basis van de Landbouwwet, in plaats van een algemeen verbindend verklaring. Dat laatste zou te veel tijd in beslag nemen, aldus Van Dam. Op deze manier kan het fosfaatreductieplan van ZuivelNL in een algemeen verplichtend voorschrift worden opgenomen, volgens de staatssecretaris. In overleg met alle betrokken partijen is de staatssecretaris bezig dit verder uit te werken. Hij verwacht begin 2017 meer duidelijkheid hierover te kunnen geven, om de regeling per 1 maart te laten ingaan.

Voerspoor varkenshouderij

Met LTO en NVV is de staatssecretaris momenteel nog in overleg met de Nevedi over de uitwerking van een plan van aanpak, waarmee een bijdrage van de varkenshouderij kan worden geleverd van 1 miljoen kilo fosfaatreductie via het voerspoor in 2017. De staatssecretaris verwacht volgens zijn brief aan de Tweede Kamer dat uiterlijk eind januari de varkenssector en Nevedi duidelijkheid kunnen bieden over hun bijdrage aan de fosfaatreductie.

Beheer
WP Admin