Foto: Studio Kastermans AkkerbouwNieuws

Uv-licht werkt niet 100% tegen bewaarziekten

Uv-licht kan een bijdrage leveren aan de bestrijding van bewaarziekten in pootaardappelen.

Dat blijkt uit een test bij akkerbouwcombinatie Van der Bos/Idsardi samen met Agrifirm, HZPC, Cleanlight en Schouten.

Tegenvallers

De aardappelen zijn bij inschuren en sorteren op een rollenband rondom belicht. Een groot deel van het behandelde pootgoed is zonder kwaliteitsproblemen afgeleverd. Er waren ook tegenvallers waarbij fusarium, phoma of zilverschurft problemen gaven. Op ziektekiemen in de knol heeft het uv-licht geen vat. De conclusie is dat afleveren van kwaliteitspootgoed nog niet gaat zonder toepassing van goede fungiciden met duurwerking. De toepassing daarvan blijft een noodzakelijke basis. Wel zien de deelnemers kansen voor het gebruik van Cleanlight UV, toegepast in een geïntegreerde aanpak.


Behoud pootgoedkwaliteit

Voor het komend jaar is een schema opgesteld met daarin een risicobeoordeling per ras en per bestemming. Op basis daarvan wordt, zowel bij inschuren als bij sorteren, voor afleveren de keuze gemaakt voor of een fungicide of een behandeling met Cleanlight UV. Zo blijft de pootgoedkwaliteit behouden kan het middelengebruik teruggedrongen worden.

Beheer
WP Admin