<em>Foto: Jan Willem Schouten</em> AkkerbouwNieuws

USDA: overschot tarwe, tekort soja

De wereld houdt volgend seizoen veel tarwe over. Bij sojabonen en mais daarentegen verbruikt de wereld in 2016/2017 meer dan wat van de akkers wordt gehaald.

Het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA) gaat in de eerste prognose voor het nieuwe seizoen 2016/2017 er vanuit dat de wereld 727 miljoen ton tarwe produceert. Dat is 14 miljoen ton meer dan de wereld nodig heeft. De eindvoorraad groeit daardoor naar een record van 257 miljoen ton. De voorraad is groot genoeg om 36% van het jaarverbruik te dekken. Deze stocks-to-use-ratio is bij tarwe nog nooit zo hoog geweest. Tien jaar geleden lag de verhouding tussen eindvoorraad en verbruik rond de 20%. Grote voorraden drukken de prijzen.

Afwijkende tarweprognoses

Het USDA wijkt bij tarwe af van de eerste prognoses die de wereldvoedselorganisatie FAO en de International Grains Council in april hebben gepubliceerd voor het nieuwe seizoen. De FAO verwacht een tarweproductie van 713 miljoen ton en een verbruik dat 10 miljoen ton groter is. Dat leidt tot een stock-to-use-ratio van 27%. De IGC verwacht dat het verbruik 3 miljoen ton hoger uitkomt dan de productie, wat resulteert in een stocks-to-use-ratio van 29%. Het USDA constateert echter dat het groeiseizoen in de EU, Rusland en Oekraïne zeer voorspoedig is begonnen voor de tarwe en gaat daarom op dit moment uit van producties die boven het gemiddelde liggen.

Bij mais verwacht het USDA dat het verbruik in 2016/2017 net 1 miljoen ton ligt boven de productie van 1.011 miljoen ton. De voorraad krimpt daardoor naar 207 miljoen ton. Bij mais komt de stocks-to-use-ratio op 20%, vergelijkbaar met de jaren daarvoor. De maisprognose van het USDA wijkt weinig af van die van de FAO en de IGC. Ook deze organisaties komen op een verhouding tussen eindvoorraad en verbruik van rond de 20%.

Verrassende prognose sojabonen

Het USDA pakt verrassend uit met de prognose voor sojabonen. De productie van 324 miljoen ton kan het verbruik van 328 miljoen ton niet bijhouden. Daardoor krimpen de eindvoorraden naar 68 miljoen ton. Dat is de laagste wereldvoorraad in drie jaar. De handel ging uit van een eindvoorraad van zeker 73 miljoen ton. Het USDA verwacht dat Argentinië door de regens van de laatste weken dit seizoen veel minder sojabonen oogst. In Brazilië hebben de sojabonen juist een tekort aan water gehad. Dat leidt tot kleinere beginvoorraden in het nieuwe seizoen en dat leidt tot de lage eindvoorraad die het USDA verwacht. Na de publicatie van de Wasde-prognose schoot de notering op de termijnmarkt in Chicago naar het hoogste punt in zeventien maanden.

Elke vrijdag de stand van zaken van de internationale graanmarkt, met o.a. nieuwe noteringen en artikelen die normaal alleen voor abonnees zijn. Schrijf je in voor de Graanmarkt nieuwsbrief

Meer informatie over de prijzen van granen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Tarwe
  • Mais
  • Sojabonen
  • Beheer
    WP Admin