Jan Willem Schouten AlgemeenNieuws

Uitbreiding natuurareaal trager dan gepland

De uitbreiding van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) gaat trager dan is afgesproken. Als de verwerving van gronden in het tempo van de afgelopen vier jaar doorzet, is het Natuurnetwerk niet in 2027 gereed, blijkt uit de jongste cijfers van het Compendium voor de Leefomgeving.

Op 1 januari 2022 was 117.000 hectare verworven voor de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland. In 2011 is afgesproken dat tot eind 2027 80.000 hectare nieuwe natuur zou worden ingericht. Tot 2022 is bijna 46.000 hectare ingericht.

In 2021 is 2141 hectare landbouwgrond beschikbaar gekomen voor de realisatie van nieuwe natuur. Het doel is dat via het Natuurnetwerk Nederland verschillende bestaande natuurgebieden worden vergroot en met elkaar worden verbonden. De realisatie gaat vooral ten koste van landbouwgrond.

In de afgelopen jaren bestand de hoop en verwachting dat grondeigenaren zelf hun landbouwgrond zouden omzetten in natuur. Maar bij boeren bestaat daarvoor weinig belangstelling. Daarom kiezen provincies er nu weer meer voor om zelf gronden te verwerven. In sommige gevallen is er ook sprake van onteigening.

Beheer
WP Admin