Foto: Anton Dingemanse AkkerbouwFoto

Uientelers weer bijgepraat op landelijke uiendag

Bezoekers van de vorige week gehouden UIKC-uiendag op Kennis en Innovatiecentrum Rusthoeve bij Colijnsplaat werden bijgepraat over een breed scala aan onderwerpen die rechtstreeks of zijdelings van toepassing zijn op de uienteelt.

Het controleveld is geplant met een traditionele PeJe-planter. Het beeld laat duidelijk meer variatie in maat zien. Er werd wel gesuggereerd dat met precisieplanten van een ondermaatse, goedkope sortering uitgangsmateriaal ook tot een goed resultaat kan leiden.

Het blijkt dat het wortelstelsel van deze ui, bemest met N-xt-calcium beter is ontwikkeld dan uien uit het naastliggende traditioneel bemeste controleveld.

Dit voorjaar zijn er prevelden aangelegd met een Kramer-pneumatische plantschijfmachine en Wifo-trilplaat Koningsplanter. De proeven zijn te klein om opbrengstconclusies te kunnen bepalen. Wel zijn de uien geplant met precisieplanters uniformer van maat, zoals de foto laat zien.

Overzicht van een demo met precisieplanten van plantuien. - Foto's: Anton Dingemanse

Bij een verslempingsproef liggen er van Pentagrow proeven waarbij onder andere de middelen Nutriphite en Pentakeep zijn toegepast. Deze toepassing zou leiden tot een hardere en zwaardere ui met een hoger drogestofgehalte, zoals gebleken in voorgaande seizoenen. Het resultaat van dit seizoen is nog niet bekend. Dat geld ook voor de proef waarbij bepaalde percentages van het loof worden geklapt, om te zien wat de invloed van stengellengte is op het voorkomen van koprot.

Het bijzondere is het verdeelplaatje in de rotator. Het water spuit hier met kracht tegenaan en wordt dan horizontaal in vier richtingen gedwongen, waarbij het door nokjes nog eens wordt verdeeld. Het resultaat is dat het water als regen neervalt. Dat is voor net gezaaide akkers met bijvoorbeeld witlof, cichorei, ui of peen beter dan een plens water uit een kanon.

Aardappelopslag in ander gewas wordt door de zachte winters steeds meer een probleem. Daarom ook een proef met toepassing van MH in de consumptieaardappel, als voorteelt. Het blijkt dat daar ook nog wel wat valt te winnen.

Het evenwicht wordt bewaakt door sensoren aan het eind van de spuitarmen. Daardoor kan op geringe hoogte worden gespoten, ook op glooiend perceel. Met meerdere sensoren kan elk spuitsegment aan veld- of gewasongelijkheid worden aangepast, wat onder meer drift beperkt. De spuitdoppen staan daarom op 25 centimeter, om ervoor te zorgen dat er ook op geringe hoogte een gelijkmatige neveldichtheid is.

De droge en warme periode tot enkele weken geleden was prima tripsweer. Met name in het Zuidwesten groeide dat door de lage luchtvochtigheid uit tot een nauwelijks te bestrijden plaag. Hier twee volwassen tripsen op uienloof.

Tijdens de uiendag is hier ook op in gespeeld. Aan de hand van een schema werd de cyclus van trips duidelijk gemaakt. Overwinteren doen trips op beschutte plaatsen in ander gewas. Naast de Allium-familie zijn dat ook kruisbloemigen. Onvoldoende ondergeploegde groenbemester of uitgezaaide groenbemester in berm of slootkant bieden daardoor goede overwinteringskansen. Ondanks de voorkeuren, neemt trips met alle groen wel genoegen.

Met profielkuilen werd weer eens de invloed van bandenspanning en gewicht op de bodem onder de aandacht gebracht. Van verschillende bandenfabrikanten was hun assortiment met uitleg aanwezig.

Zo ongeveer alle mechanisatiebedrijven uit de regio en meerdere van daarbuiten waren aanwezig met hun handel. Het mechanisatieplein laat zien dat de belangstelling niet alleen uitging naar de proeven.

Bijzonder is de Horsch-getrokken veldspuit. Hier een Leeb 6 LT bezig met een demonstratieronde. De spuitarmen kunnen op zeer geringe hoogte boven het gewas werken.

Ook het toepassen van beregeningswater kwam aan de orde. Het plenzen met water zoals met een sproeikanon gebeurt, is met name voor een kiemend gewas niet ideaal. In dergelijke gevallen kan beregenen met een sproeiboom al een verbetering zijn. LMB van den Ende was er met een Silver Rain-sproeiboom. Hiermee kan tot een breedte van 80 meter worden beregend.

Naast de gebruikelijke rassendemo's liggen er uiteraard ook proeven voor teeltverbetering. Van N-xt ligt een proef waarbij door specifieke bemesting het calcium als poortmineraal in de bodem opneembaar blijft voor het gewas. Een groep krijgt tijdens een rondleiding uitleg bij twee profielkuilen met traditionele versus N-xt bemesting.

Beheer
WP Admin