Pluimveestallen mogen alleen bezocht worden als dat noodzakelijk is. De bezoeker moet voor en na het bezoek douchen. - Foto: Bertil van Beek PluimveeNieuws

Twee keer douchen verplicht bij bezoek pluimveestal

Douchen voor en na bezoek van een pluimveestal wordt voor vangploegen verplicht bij uitladen. Noodzakelijk bezoek, zoals de dierenarts, hoeft alleen vooraf te douchen. Dat zijn het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de pluimveesector overeengekomen.

De maatregel hangt samen met het risico op de insleep van vogelgriep. De afgelopen periode zijn enkele pluimveebedrijven geruimd, nadat ze naar voren waren gekomen in contactonderzoek.

Een bezoeker mag de stal alleen nog betreden, nadat hij of zij gedoucht heeft (‘indouchen’). Bij het verlaten van de stal moet de bezoeker nogmaals douchen (‘uitdouchen’).

Het verbod op het betreden van pluimveestallen, met uitzondering van noodzakelijk bezoek in het kader van volksgezondheid, diergezondheid of voedselveiligheid, blijft van kracht. Ook voor dierenartsen gaat dus de doucheverplichting gelden.

Doucheverplichting voor vangploegen

De doucheverplichting geldt eveneens voor vangploegen bij het uitladen van pluimvee uit een stal. Pluimveebedrijven die willen uitladen, moeten dus zorgen voor een adequate douchegelegenheid. Er zijn diverse bedrijven die mobiele douche-units verhuren. Een uitzondering is er echter voor het wegladen van pluimvee. Het verschil is dat bij uitladen dieren in de stal achterblijven en bij wegladen de stal volledig leeg komt te staan.

Meer aanwijzingen in hygiëneprotocol

Naast de doucheverplichting worden in het Hygiëneprotocol voor bezoekers van pluimveebedrijven aanwijzingen gegeven voor een duidelijke markering op het erf voor de routing bij het uit- en wegladen van pluimvee. Ook komt er een verplichting om kort voor aanvang van het uitladen het te gebruiken erfdeel extra te reinigen en ontsmetten.

Reacties

  1. Gericht op het voorkomen van versleping; naar mijn idee zou een ieder die de stal bezoekt (in contact komt met levend pluimvee) moeten in- en uitdochen, behalve bij vangen wegladers kan het indochen komen te vervallen.

  2. Voor bezoekers van pluimveestallen (alleen noodzakelijk bezoek is toegestaan), bijv. de dierenarts, geldt dat alleen indouchen verplicht wordt. Voor vangploegen (bij uitladen van pluimvee) geldt in- en uitdouchen. De protococollen worden hier nog op aangepast.

Beheer
WP Admin