Premium
Het areaal grasland mag niet afnemen, dus de opkoop van cultuurgrond gaat vooral plaatsvinden waar de melkveehouderij wordt weggekocht. - Foto: ANP RundveeColumn

‘Toekomstig boerenbedrijf is hoogtechnisch én natuurinclusief’

Beheer
WP Admin