Foto: Bert Jansen RundveeNieuws

Temperatuursom schiet omhoog

De temperatuursom ligt na een boterzachte januari op vrijdag 4 februari al rond 180 graden.

De temperatuursom (T-som) is een indicatie voor het geven van kunstmeststikstof op grasland. Al vanaf 180 graden kan er gestrooid worden in gedeelde gift, maar daarvoor gelden wel voorwaarden. De zachte maand januari maakt dat de T-som snel omhoog gaat. Langs de oostgrens en in Limburg ligt deze rond 160, waar in het zuidwesten en langs de westkust al een T-som rond 200 is bereikt, zo blijft uit gegevens van NMI-Agro.

Draagkracht van bodem

Wie nu al aan de slag wil, moet vooral en eerst kijken naar de draagkracht van de bodem, geeft Mark de Beer, ruwvoerexpert bij Groeikracht aan. Als die onvoldoende is, maak je in de ondergrond meer kapot dan vroeg bemesten je oplevert. Vroeg starten betekent ook dat je gebruik moet maken van een voorjaarsmeststof waarbij de stikstof in de kunstmest liefst zo veel mogelijk in de ammoniumvorm aanwezig is. Nu al toepassen van meststoffen met nitraat betekent een reëel risico op verlies van een deel van die stikstofvorm door uitspoeling. De Beer: “Geef met de voorjaarsmeststof niet meer dan twee derde van het deel kunstmeststikstof dat je wilt geven naast de geplande hoeveelheid stikstof die uit dierlijke mest nog moet worden opgebracht.” Afhankelijk van de gehalten in de dierlijke mest is dit samen met de organische mest veelal voldoende voor de bemesting van een weidesnede.

Voorjaarsmeststof

Wie samen met de dierlijke mest ook mineralenconcentraat gaat gebruiken, moet nu geen voorjaarsmeststof gebruiken. “Het concentraat bevat al zoveel snelwerkende stikstof dat dit gezien kan worden als een kunstmestgift, dus kan nu strooien van een voorjaarsmeststof achterwege blijven.”

In een later stadium, als de T-som gestegen is tot ongeveer 400 graden, meestal rond eind maart, kan de tweede gift voor maaipercelen worden gegeven. Ook hier geldt dat de draagkracht van de bodem op dat moment leidend is. Wie alleen KAS wil strooien, kan ook beter wachten tot dat moment, omdat KAS voor de helft uit nitraatstikstof bestaat.

Haal het optimale uit gras. Hier lees je relevante artikelen over graswinning, goed ruwvoer en blijf je op de hoogte van de beste machines. Daarnaast vind je hier nieuws over de laatste technieken, innovaties en producten, zoals graszaad, klavers en kruiden in grasland.

Klikbare Afbeelding Grasdag Banner
Beheer
WP Admin