Te koop: veebedrijf met 25 hectare extra als optie RundveeFoto

Te koop: veebedrijf met 25 hectare extra als optie

In het Zuidoost-Friese Boijl staat een veebedrijf voor 128 melkkoeien, met 41 hectare te koop. Twee melkrobots kunnen vlot worden ingepast.

Meer lezen over agrarisch vastgoed? Check het dossier!

Op het bedrijf zijn vier sleufsilo s met een betonwand van circa 1,75 meter. Ook is er een mestplaat voor de vaste mest.

In Boijl (Friesland) staat voor ¬ 3,37 miljoen een veebedrijf met 41,5 hectare land te koop. Er geldt een NB-vergunning voor 128 melkkoeien en bijbehorend jongvee. Het is een optie om aan de andere kant van de weg 11 hectare bij te kopen à ¬ 60.000 per hectare. Achter dit kavel ligt 13 hectare; op aanvraag ook te koop. Naar deze kavels loopt een eigen kavelpad. - Foto's: Zien24

Deze kapschuur is uit 1980/2000. Op enkele daken ligt overigens nog asbest. In totaal gaat het om 450 vierkante meter. Links zijn de krachtvoersilo s te zijn. Ook is er een kunstmestsilo op het erf.

De 40 meter lange open loods is van 2007. Deze loods is nu in gebruik als stro-opslag en werktuigenberging.

Alle grond is huiskavel met nette kavelpaden. De grond is humusrijke, vochthoudende zwarte zandgrond, grotendeels recent gedraineerd en geschikt voor diverse gewassen. De verkoper werkt samen met een akkerbouwer die er onder meer mais en aardappelen heeft geteeld.

Het achterhuis is ongeveer 310 vierkante meter groot en telt meerdere hokken voor jongvee. Voor meer informatie: Schep Makelaardij, Schoonhoven (Zuid-Holland).

Een overzicht vanaf de weg, met op de voorgrond de rietgedekte woning die uit 1938 stamt. Deze woning is 121 vierkante meter groot en telt vier slaapkamers.

Er zijn twee jongveestallen. De eerste uit 2000 kan worden aangepast zodat ruimte ontstaat voor 50 grootveeboxen. De tweede jongveestal is van 1980 en telt 43 zwevende jongveeboxen. Die stal mag worden verlengd, daar is al een vergunning voor binnen. Een koper heeft kortom meerdere opties.

De koeien worden gemolken in een in 2014 deels gerenoveerde 2x5-visgraat. Met 128 grootveeboxen is het echter een optie om 2 melkrobots te plaatsen zonder veel ruimte te verspelen. Droge koeien kunnen dan naar een jongveestal worden verhuisd. Hier zijn al tekeningen van gemaakt.

Dit is die jongste ligboxenstal. De overkapping is hier goed te zien. In totaal kan er verdeeld over alle stallen 3.000 kuub mest worden opgeslagen.

Op het bedrijf is plek voor 128 melkkoeien en 90 stuks jongvee. De melkkoeien staan in twee verschillende stallen. De eerste ligboxenstal met overkapping stamt uit 2007 en is in 2014 verbouwd. Er zijn 56 zwevende boxen. De tweede ligboxenstal is van 1980. Hier kunnen 72 melkkoeien worden gehuisvest.