Foto: Cor Salverius AlgemeenColumn

‘Supers gebaat bij lange ketens’

De meeste consumenten zijn zich nauwelijks bewust van de verduurzamingsinspanningen op onze agrarische erven.

Dat bleek ook afgelopen zondag weer tijdens een uitzending van het programma Pointer. Het openhartige verhaal van Annechien ten Have maakt duidelijk hoe groot de kloof is tussen (voorlopers in) de agrarische sector enerzijds en de supermarkten en de politiek anderzijds.

Supermarkten bepalen wat er in de schappen ligt, maar slagen er niet in de consument te verleiden tot het maken van duurzamere keuzes. Dit heeft vaak desastreuze gevolgen voor de verdere verduurzaming van de agrarische sector en de ondernemers die daartoe hun nek uitsteken.

Gigantische investeringen gedaan

Het programma liet duidelijk zien wat de gevolgen kunnen zijn als er op de winkelvloer niet voldoende wordt uitgelegd wat er te kiezen valt. Annechien heeft zich voor haar Hamletz-concept uitgebreid verdiept in de wensen vanuit de maatschappij, de politiek en de Dierenbescherming en vervolgens gigantische investeringen gedaan om daaraan tegemoet te komen. Het eerlijke verhaal over haar bewuste keuzes zorgt er echter niet voor dat consumenten haar vlees verkiezen boven alle andere (goedkopere) soorten varkensvlees die bijvoorbeeld een Albert Heijn aanbiedt. Ze kan haar hoofd nauwelijks nog boven water houden en gaat er – met al haar positieve energie en idealisme – financieel (en wellicht ook emotioneel) op den duur wellicht aan onderdoor. Een triest vooruitzicht.

Supermarkten kopen bijna nooit rechtstreeks bij boeren, terwijl dat voor sommige producten best zou kunnen

Een conclusie die Teun van de Keuken in het programma Pointer niet trok, was de opzet en werking van sommige ketens. Supermarkten kopen bijna nooit rechtstreeks bij boeren, terwijl dat voor sommige producten best zou kunnen. In plaats daarvan maken zij graag gebruik van meerdere grote organisaties die fungeren als tussenschakels. Zij halen de hete kolen uit het vuur, kaarten de voorwaarden voor de duurzaamheidsprogramma’s af met de boeren en ngo’s en zorgen voor een lage inkoopprijs.

Boeren op afstand houden

Supermarkten hebben baat bij deze lange(re) ketens. Het houdt boeren op grote afstand en hun persoonlijke betrokkenheid bij ons kunstmatig laag. Deze gekozen ketenopzet zorgt tegelijkertijd voor minder transparantie richting consumenten. Dit hele systeem leidt er uiteindelijk toe dat de echte verduurzaming wordt bemoeilijkt, met de producent als grote verliezer.

Reacties

  1. Annechien is zonder meer moedig om haar nek zo ver uit te steken. Of het slim is zal zich uitwijzen. Door de jaren heen zijn er in Boerderij een aantal succesvolle boeren voorbij gekomen die niet heel veel varkens of koeien hebben maar die wel zelf de hele keten beheersen. Ik denk dat het zelf in handen hebben van de keten belangrijk is! Alleen de hoeveelheid product produceren wat je zelf met voldoende marge kunt verkopen. Een vriend van mij begon zijn slagerij met het zelf slachten van de slacht zeugen uit zijn eigen gesloten bedrijf. Slachtzeugen brachten in die tijd vaak zo goed als niets op. Van de hele zeug werd gehakt gemaakt. Het duurde hem niet lang om uit te vinden dat het arbeidsintensieve, het kapitaal intensieve en het meest risicovolle gedeelte van de onderneming het beste uitbesteedt kan worden. Hij draaide zijn stallen leeg en de varkens voor de slagerij worden intussen al weer vele jaren aangekocht.

Beheer
WP Admin