Foto: Anne van der Woude AlgemeenNieuws

Subsidieregeling weide- en akkervogelgebieden 3 december open

Vanaf 3 december kunnen agrarische collectieven subsidie aanvragen om de inrichting van weide- en akkervogelgebieden te verbeteren, meldt uitvoeringsorganisatie BIJ12.

Het gaat bij de verbetering van de weide- en akkervogelgebieden om niet-productieve investeringen in inrichtingsmaatregelen. Een voorbeeld is vernatting van weidepercelen om het leefgebied van weidevogels aantrekkelijk te maken. In totaal is € 9 miljoen beschikbaar gesteld. De aanvraag voor de subsidie moet via een digitaal formulier worden ingediend bij RVO.nl. De termijn voor aanvraag sluit op 22 januari 2019. De uitvoering van maatregelen kan tot en met eind 2020 plaatsvinden.

Boeren kunnen zich aansluiten bij een agrarisch collectief om aanspraak te maken op de subsidie. Nederland telt 40 agrarische collectieven die verspreid liggen over het hele land. Investeringsprojecten vanaf € 100.000 worden geaccepteerd. Reden hiervoor is dat rijk en provincie zo effectief mogelijk te werk willen gaan en de uitvoeringskosten zo laag mogelijk willen houden, aldus BIJ12.nl. Uiteindelijk beoordeelt de minister, gesteund door een onafhankelijke commissie, of de aanvragen geaccepteerd worden.

Beheer
WP Admin