AlgemeenOpinie

Stok blijft achter de deur

De zuivelsector heeft eind vorig jaar veel goodwill gekweekt met het sectorplan Verantwoorde ontwikkeling van de Nederlandse melkveehouderij. De kaders die daarin werden vastgelegd vormden de basis waarop de sector invoering van dierrechten in de nieuwe melkveewet wist te ontlopen.

Dierrechten zijn daarmee echter nog niet volledig uit beeld, leert de brief die staatssecretaris Sharon Dijksma vorige week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. LTO Nederland toont zich daarover zeer teleurgesteld. De landbouworganisatie hoopte blijkbaar dat met de goede intenties uit de sector de discussie over dierrechten definitief van tafel was.

Dijksma beseft dat het onderwerp dierrechten bijzonder gevoelig ligt. De sector heeft weliswaar zelf een fosfaatplafond ingesteld van bijna 85 miljoen kilo, maar de vraag dringt zich op of dat houdbaar is. De staatssecretaris heeft al eerder dit jaar in een Kamerbrief zorgen geuit over de toename van de fosfaatproductie in de melkveehouderij.

De reactie van LTO Nederland op de Kamerbrief wekt daarin niet het volste vertrouwen. Als de belangenbehartiger echt overtuigd is dat het fosfaatplafond niet wordt overschreden, dan was een andere houding op zijn plaats. Wil de sector daadwerkelijk werk maken van een verantwoorde groei, dan moet ze ook garant staan voor de afspraken die ze zelf maakt.

Dijksma heeft dan ook groot gelijk dat ze het ultieme wapen niet zo maar naast zich neerlegt. Ze wil bovendien druk op de ketel houden, want het is kort dag om de melkveewet per 1 januari ingevoerd te krijgen.

Beheer
WP Admin