Juriste Franca Damen staat de Stichting Stikstofclaim bij. - Foto: Van Assendelft Fotografie RundveeNieuws

Stichting wil vergunning voor PAS-melder afdwingen

De Stichting Stikstofclaim wil via de rechter een Natuurbeschermingswet afdwingen. De stichting haakt aan bij een bestaande procedure, waarbij een bedrijf bij intern salderen geen nieuwe Nb-vergunning krijgt.

Meer dan 3.000 (meest agrarische) bedrijven hadden onder het twee jaar geleden afgeschoten Programma Aanpak Stikstof geen Nb-vergunning nodig. Door de uitspraak van de bestuursrechter hebben veel van deze bedrijven nu wel een vergunning nodig of ze kunnen hun bedrijf voortzetten op basis van historische gegevens over stikstofuitstoot.

Nauwelijks rechtszekerheid

De PAS-melders hebben een brief gekregen waarin wordt aangegeven dat intern salderen een van de mogelijkheden is om de actuele bedrijfssituatie te legaliseren. Provincies geven daarbij een zogenoemde ‘positieve weigering’ af, die inhoudt dat de vergunning geweigerd wordt, omdat die niet nodig is. De Stichting Stikstofclaim zegt dat die methode geen rechtszekerheid biedt voor de activiteiten waarvoor toestemming wordt gevraagd. Juriste Franca Damen, die de Stichting Stikstofclaim bijstaat, is een van de advocaten die al langere tijd stellen dat ondernemers zekerheid moeten krijgen via een vergunning. Een vrijstelling van vergunning lijkt op het eerste gezicht gunstig, maar biedt nauwelijks rechtszekerheid bij beleidswijziging, aanpassing van regels (emissiefactoren), verandering van basisgegevens in Aerius of verslechtering van de natuur.

Stikstofclaim wil dat de rechter de provincies opdraagt meer rechtszekerheid te bieden in de vorm van een Nb-vergunning bij intern salderen.

De problematiek rond de PAS-melders is wettelijk geregeld in de zin dat legalisatie zal volgen. Stikstofruimte die nodig is voor de legalisering van PAS-melders wordt geput uit de stikstofruimte die vrijkomt door de sanering van de varkenshouderij en de vrijwillige opkoop van bedrijven.

Reacties

  1. Achterlijke zooi hier in dat achterlijke Nederland.Vergunning nodig om te beweiden of bemesten,hoe verzinnen ze het tijd voor burgerlijke ongehoorzaamheid.

Beheer
WP Admin