<em>Foto: Michel Velderman</em> AlgemeenNieuws

Sterk afgeslankt DOC wil zich invechten in betere markt

DOC Kaas heeft in de voorbije jaren behoorlijk aan body verloren.

Eind 2013 vierde de zuivelonderneming het feit dat de grens van 1 miljard kilo melk was gepasseerd. Blijkens het jaarverslag over 2015 werd in het voorbije jaar nog maar goed 900 miljoen kilo melk meer verwerkt. De netto omzet daalde met bijna 32% naar €380 miljoen. Ook het aantal leden daalde sterk: van bijna 1.300 op het hoogtepunt naar nu ruim 1.100. Dat meldt althans het jaarverslag.

Fusierapport

Het fusierapport dat is ingeleverd bij de Europese Commissie meldt slechts 990 leden. Daarvan zijn er 878 Nederlands en 112 Duits.

Gezien deze gegevens is het niet vreemd dat DOC Kaas geen groter belang heeft gekregen in DMK GmbH dan 10%. De kaasfabrikant is flink gekrompen. Dit door zowel de zwakke kaasmarkt en de dito verkoopresultaten die daaruit resulteerden als door het vertrek van een forse groep leden, vooral richting A-ware.

De resterende leden van DOC Kaas molken in 2015 wel flink extra, zoals alle Nederlandse melkveehouders deden. Het gemiddelde steeg naar 844.000 kilo per bedrijf. Daarmee blijft DOC Kaas de verwerker met gemiddeld de grootste boeren.

Dalend rendement

Het rendement per kilo melk daalde evenwel behoorlijk. Dat komt door de slechte markt, en door het feit dat DOC Kaas vooral foliekaas produceerde. Dit product heeft qua prijs forse klappen gehad. Daarom wil DOC Kaas nu maximaal natuurkaas produceren. Daarbij hoopt het te profiteren van de betere ingangen bij de supermarkten die DMK heeft. DOC Kaas zelf verkoopt nauwelijks aan de supers, maar vooral aan kaashandelaren. Hoe de nieuwe inzet uitpakt, moet nog worden afgewacht. Concurrenten signaleren de laatste tijd een stevige daling van de natuurkaasprijs. Extra productie wordt ook hier niet zonder margeverlies geaccepteerd, maar DOC gaat wel meer het gevecht aan.

Lees alles over de fusie van DOC Kaas en DMK in het dossier.

Beheer
WP Admin