AlgemeenAchtergrond

Stalbrand bij 1 op 25 panelleden

Meerdere grote stalbranden met veel dode dieren trokken recentelijk de aandacht. Het panel huivert er ook bij. Wat blijkt: 4 procent van het panel, 1 op 25 leden, had ooit een stalbrand.

Het is een schrikbeeld voor veehouders: brand in de stal. Is brand sowieso al een drama, het idee van brand in de stal met kippen, varkens of koeien is voor veel veehouders een nachtmerrie. Dat blijkt deze week bij het
Boerderij-lezerspanel. Dat kreeg de afgelopen weken meerdere vragen voorgelegd over dit onderwerp, dat na enkele grote stalbranden weer veel aandacht in de media heeft gekregen. Lees hierover meer in Boerderij 6, die dinsdag 9 november verschijnt.

20 % had ooit zelf brand of bij de buren

Eén zaak kunnen we nu al wel uit de nieuwste paneluitkomsten lichten. Dat stalbranden veel voorkomen, is niet slechts een kwestie van beeldvorming, of media die niets van de landbouw weten en de zaak vergroten of overdrijven. Boerderij vroeg namelijk aan zijn lezerspanel: hebt u ooit in uw eigen omgeving een stalbrand meegemaakt? Liefst 4 procent, toch 1 op 25 panelleden, antwoordt hierop: ja, op mijn eigen bedrijf. Daarnaast heeft nog eens 15 procent ooit een stalbrand meegemaakt bij buren of bij familie. Kortom, het is voor 1 op 5 panelleden ooit héél dichtbij gekomen.

Het is véél, die branden

Natuurlijk, deze percentages zeggen niet alles, en de vraag was breed. Gevraagd is niet wat de omvang en impact van de stalbrand was. Ook moet worden opgemerkt dat het ‘tijdvenster’ breed is. Ooit een brand hebben meegemaakt kan betekenen: 30 jaar geleden.
Maar toch. Dat 1 op 25 panelleden ooit een stalbrand op zijn eigen bedrijf had, moet veel worden genoemd. Stalbranden zijn hiermee niet erg uitzonderlijk te noemen. Gewoon is anders, maar ze gebeuren dus vrij vaak, en dat noopt tot maatregelen.

Grote veebedrijven, dan ook meer aan preventie doen

Het aantal stalbranden onder de panelbedrijven roept vragen op over de mate van brandpreventie, en of veehouders daaraan wel genoeg doen. Het roept daarnaast, zoals één boerin hierover desgevraagd aan Boerderij zei (ook daarvoor geldt: zie Boerderij 6), ook vragen op over de voortgaande schaalvergroting. Wie veel meer vee gaat houden, kan op het vlak van onder meer brandpreventie niet denken dat de oude aanpak uit de ‘kleinschalige tijd’ nog voldoende is.

Geef ook uw mening!

Ook uw mening laten doorklinken? Word lid van het lezerspanel . Drie tot vier keer per maand krijgt u dan een vragenlijst per mail, die u per keer hoogstens enkele minuten tijd kost om in te vullen. Zo helpt u duidelijk te maken hoe agrarisch Nederland denkt over zaken die de boer aangaan.

Een overzicht van de prijzen voor vleesvarkens vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin