Foto: Jan Willem Schouten AlgemeenNieuws

Staatsbosbeheer haalt meer omzet uit boerenpacht

Mede door hogere pachtprijzen landbouwgrond steeg de omzet bij Staatsbosbeheer.

Staatsbosbeheer (SBB) boekte in 2018 ruim € 6,3 miljoen omzet aan agrarisch verpachte grond. Dat is ruim 7% meer dan ruim € 5,9 miljoen omzet in het jaar ervoor. Dat blijkt uit het jaarrapport 2018 van SBB die landbouwminister Carola Schouten donderdag naar de Tweede Kamer stuurde.

De totale omzet van SBB in 2018 bedroeg € 198 miljoen. Daarvan is € 108 miljoen uit eigen inkomsten en € 63 miljoen afkomstig van provincies uit Subsidieverordening Natuur en Landschap (SNL). Het ministerie van LNV droeg € 27 miljoen bij.

De omzet agrarisch verpachte grond valt onder de noemer ‘Agrarische ingebruiksgevingen’. Volgens SBB is er bij de opbrengst sprake van marktconforme prijsontwikkeling, wat geleid heeft tot hogere pachtprijzen per hectare.

Natuurinclusieve landbouw

Afgelopen jaar is SBB gestart met de uitvoering van een programma om experimenten met natuurinclusieve landbouw te realiseren. SBB stelt hiervoor enkele duizenden hectare grond beschikbaar die onder voorwaarden langdurig in gebruik worden gegeven aan bedrijven die willen omschakelen naar natuurinclusieve landbouw.

Lees ook: Reguliere pacht gekrompen naar helft pachtareaal

Beheer
WP Admin