Wie verzekerd wil zijn van een bepaald maisras moet op tijd bestellen, zo melden de maiszaadleveranciers. - Foto: Michel Velderman RundveeNieuws

Sommige maisrassen slechts beperkt beschikbaar

Droogte in de grote vermeerderingsgebieden voor maiszaad maken beschikbaarheid sommige rassen krap.

Wie verzekerd wil zijn dat hij een bepaald maisras in 2023 wil kunnen telen, doet er verstandig aan nu al het benodigde maiszaad te bestellen. Dat blijkt uit een rondgang onder maiszaadleveranciers KWS, Limagrain, Pioneer en Syngenta.

Matige opbrengst door droogte

Oorzaak van de krapte is dat de droogte in de vermeerderingsgebieden in Europa, met name Frankrijk, heeft geleid tot matige opbrengsten van maiszaad. Daar komt bij dat nog moet blijken of de kiemkracht van het geoogste zaad voldoende zal zijn. Maiszaad moet aan bepaalde eisen van kiemkracht voldoen, dus het is goed mogelijk dat bepaalde partijen alsnog uitvallen. Daarnaast is ook nog een iets kleiner areaal uitgezaaid omdat akkerbouwgrond dit jaar lastiger te contracteren viel. Dit komt omdat akkerbouwers er vanwege de hoge prijzen voor korrelmais voor kozen om dat te telen.

Al met al is de beschikbaarheid van sommige rassen dus krap. Er is overigens wel maiszaad voldoende in de breedte zodat er altijd wel maiszaad verkrijgbaar is, alleen zullen telers bij laat bestellen soms moeten uitwijken naar een tweede of derde keuze.

Beheer
WP Admin