Foto: ANP AlgemeenNieuws

Sleepvoet blijft onder voorwaarden toegestaan

De sleepvoetbemester blijft onder voorwaarden toegestaan bij de aanwending van drijfmest of zuiveringsslib op grasland op klei- en veengronden.

Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.

De minister staat een zodenbemester toe waarbij drijfmest in kuiltjes van maximaal 5 centimeter breed in de grond wordt gebracht en ook de sleepvoetbemester waarbij verdunde drijfmest in stroken van maximaal 5 centimeter breed tussen het gras op de grond wordt gelegd.

Ontwikkelen van controleapparatuur

Bij de verdunde drijfmest moet de verhouding tussen water en mest 1 op 2 zijn. Er moeten technische middelen worden ontwikkeld, die waarborgen dat de juiste mest-waterverhouding wordt gehanteerd. Die controleapparatuur is er nog niet. Tot die tijd moeten boeren kunnen aantonen dat ze de juiste verhouding gebruiken.

Vermindering van uitstoot van ammoniak

Volgens de minister wordt de techniek met waterverdunning steeds meer toegepast bij het gebruik van de sleepvoetbemester. Waterverdunning kan een grotere vermindering van de uitstoot van ammoniak bewerkstelligen dan de berekende 1,5 kiloton per jaar, zoals is afgesproken tussen het ministerie en de agrarische sector in het kader van het Programma Aanpak Stikstof.

Beheer
WP Admin