Productie van biologische kolen. Een biologisch bedrijf in Nederland omvat in 2021 gemiddeld bijna 38 hectare. De tendens is dat biologische bedrijven groter worden omdat ze er grond bij kopen en bedrijven samenvoegen, aldus het Skal-jaarverslag 2021. Het biologische areaal groeit daardoor sterker dan het aantal biologische landbouwbedrijven. - Foto: Lex Salverda AlgemeenNieuws

Skal verrast door flinke groei biologische sector

Het aantal bedrijven onder controle bij Skal groeide in 2021 met netto 314 (5,8%) tot 5.684 bedrijven. Dit blijkt uit het jaarverslag 2021 van Skal Biocontrole.

De groei in 2021 is meer dan in 2020 (2,6%) en 2019 (3,9%). Dat komt voor een deel door nieuwe regelgeving voor certificering van verkooppunten met losse verkoop van biologische producten. Desalniettemin rekende Skal voor 2021 op een nettogroei van het aantal bedrijven met 1,4%.

Lees verder onder de grafiek

Verdere groei biologisch verwacht

Vooral de groei in de landbouw ligt met 4,4% een stuk hoger dan waar Skal in de planning rekening mee had gehouden (0,5%). Bij verwerking en handel was de groei met 1,5% lager dan de verwachte 2,6%. Dit komt deels doordat bestaande gecertificeerde bedrijven zijn ondergebracht in de nieuwe categorie Verkoop aan Consumenten. Voor 2022 verwacht de controleorganisatie opnieuw een flinke groei zoals ingezet in 2021. Vooral de vraag naar biologische zuivel is volgens Skal gestegen.

Voor een deel van 5.684 genoemde bedrijven geldt dat ze zich nog in de omschakelperiode bevinden. Het aantal gecertificeerde bedrijven eind 2021 lag op 5.364, dat zijn 160 bedrijven meer dan de 5.204 eind 2020.

Inspecties

Skal voerde afgelopen jaar 6.498 inspecties uit. Dat is minder dan de geplande 8.235. Deze planning was gebaseerd op een lagere groei van het totaal aan bedrijven. Daarbij werd Skal gehinderd door de gevolgen de coronapandemie. Ook vogelgriep zorgde ervoor dat Skal niet alle inspecties kon uitvoeren. Het overgrote deel van de gecertificeerde biologische bedrijven (67%) houdt zich aan de wettelijke voorschriften, zo blijkt uit uitgevoerde inspecties. Als er wel wat mis is, gaat het in de meeste gevallen om lichte afwijkingen die niet van invloed zijn op het biologisch product. Op 60 bedrijven werden echter 77 kritieke afwijkingen geconstateerd. Het ging hier 18 keer om een afwijking bij een landbouwbedrijf, 57 keer bij verwerkings- en handelsbedrijf en 2 keer bij een verkooppunt. Bij een kritieke afwijking voldoet het bedrijfsproces niet aan de biologische eisen. Partijen of percelen kunnen in zo’n geval hun biologische status verliezen. Bij meerdere of herhalende ernstige afwijkingen kan een bedrijf worden geschorst of gedecertificeerd. In 2021 verloren 3 bedrijven het certificaat biologisch.

Beheer
WP Admin