Foto: Henk Riswick AlgemeenNieuws

SGP: verbod imidacloprid juridisch boterzacht

Het voorgenomen gebruiksverbod op insectenbestrijder imidacloprid is juridisch boterzacht. Dat oordeelt Elbert Dijkgraaf, landbouwwoordvoerder van de SGP in de Tweede Kamer. Volgens hem is het gebruiksverbod in strijd met de wet.

Staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam bereidt een verbod voor op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met imidacloprid in kassen. Alleen als de komende maanden het aantal normoverschrijdingen sterk is gedaald, blijft een gebruiksverbod in de ijskast. De SGP vindt dat Van Dam een pas op de plaats moet maken.

Goedwillende tuinders met dure zuiveringsapparatuur

Kamerlid Elbert Dijkgraaf: “Een gebruiksverbod zet de bijl aan de wortel van geïntegreerde gewasbescherming. Het snijdt goedwillende tuinders met dure zuiveringsapparatuur de pas af. Het is een brevet van onvermogen voor het eigen handhavingsbeleid bij de huidige zuiveringsplicht. Bovendien is een gebruiksverbod juridisch boterzacht.”

Glastuinbouw valt niet onder te beschermen gebieden

Van Dam meent op grond van de wet gewasbeschermingsmiddelen en artikel 12 van de Europese richtlijn duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen een verbod van het bestrijdingsmiddel in het kassengebied te kunnen afdwingen. In de Europese richtlijn gaat om de bescherming van specifieke gebieden als speelplaatsen, natuurgebieden en beschermde watergebieden. Dijkgraaf concludeert op basis van de Nederlandse lijst met beschermde gebieden op basis van de kaderrichtlijn water dat in ieder geval een groot deel van de glastuinbouwgebieden daar niet onder valt. Hij refereert daarbij ook naar een opmerking van de landsadvocaat bij de wetgeving.

Dijkgraaf vindt dat de staatssecretaris zijn aandacht moet richten op de zuiveringsplicht bij tuinders. Dat heeft volgens hem meer effect dan een juridisch aanvechtbaar gebruiksverbod.

Beheer
WP Admin