Koeien grazen in de wei en natuurgebied Nummer Een en Hooge Platen langs de Westerschelde. - Foto: ANP AlgemeenNieuws

SGP en CDA: alleen buitendijkse natuurcompensatie

SGP en CDA willen geen landbouwgrond opofferen voor natuurherstel in het Westerscheldegebied.

Kamerleden Chris Stoffer (SGP) en Derk Boswijk (CDA) kondigden donderdag een motie aan waarin de regering wordt opgeroepen om natuurherstel alleen via buitendijkse maatregelen te realiseren.

PFAS

Stoffer verwijst naar een rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu waaruit blijkt dat er hoge gehaltes van de chemische stof PFAS voorkomen in de Scheldemonding. Dat zou volgens hem betekenen dat bij het ontpolderen van de Hedwigepolder er sprake zou zijn van het vervuilen van de polder met PFAS-houdend slib. “Dat kan niet de bedoeling zijn.”

Minister Cora van Nieuwenhuizen-Wijbinga (Infrastructuur en Waterstaat) zegt de zorgen te begrijpen. Ze wil erop terugkomen in de Tweede Kamer. Ze wil echter eerst het advies van de Nederlands-Vlaamse Scheldecommissie hebben. Stoffer besloot daarop de motie nog even aan te houden.

Beheer
WP Admin