Foto: Mark Pasveer AlgemeenNieuws

Schouten: landbouwgrond heeft functie in natuurgebied

Landbouwgebieden in natuurgebieden (Natura 2000) zullen niet worden bestempeld als ‘nog niet gerealiseerde natuur ambitie’, zoals de Partij voor de Dieren suggereert.

Demissionair landbouwminister Carola Schouten zegt dat de ongeveer 60.000 hectare landbouwgrond in Natura 2000-gebieden daarbinnen een functie vervult die in het belang is van te beschermen flora en fauna.

Ganzen

De minister geeft aan dat veel vogelsoorten, zoals ganzen, smienten, zwanen en ook de kwartelkoning sterk zijn verbonden aan agrarisch grasland. Zij ziet geen tegenstrijdigheid in het feit dat sommige gebieden zijn aangewezen als foerageergebied voor ganzen, terwijl er tegelijkertijd onder voorwaarden ontheffingen worden verleend voor het afschot van ganzen. De minister legt uit dat de bescherming van ganzen in natuurgebieden vooral gericht is op trekkende ganzen, die voor hun winterrust Nederland bezoeken. De jacht op ganzen heeft vooral betrekking op ganzen die in Nederland broeden en die schade veroorzaken.

Nederland is niet het enige land waar landbouwgrond onderdeel uitmaakt van beschermde natuurgebieden. Volgens schattingen is het aandeel landbouwgrond in beschermde natuurgebieden wereldwijd ongeveer 10 tot 15%.

Meer lezen over agrarisch vastgoed? Check het dossier!

Beheer
WP Admin