Het naaldloos toedienen van ijzer aan een big - Foto: Bert Jansen VarkensAchtergrond

Schippers komt met nieuwe vorm ijzerverstrekking

Schippers Bladel wil de orale gift van ijzer aan biggen een nieuwe impuls geven met een nieuw product. Het bedrijf introduceert een ijzerrijke pasta voor de eerste dagen, om daarna over te gaan op een ijzerrijke voertoevoeging.

Volgens Mart Smolders van MS Schippers is er in de moderne veehouderij sprake van een structureel ijzertekort, of ‘iron-gap’, met name bij hard groeiende biggen. “Naar aanleiding van 1,5 jaar onderzoek en metingen aan dergelijke biggen, concluderen we dat de huidige ijzergift onvoldoende is en veel biggen een structureel tekort aan ijzer hebben”, aldus Smolders. Overigens is niet iedereen het eens over de nut en de noodzaak van extra ijzertoediening.

‘Kans op overdosis aan ijzer juist groter’

Arie van Nes, dierenarts en universitair hoofddocent bij de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, stelt dat het tekort met een ‘standaard’ aanvulling van 200 milligram ijzer voldoende wordt aangevuld. De onderzoeker wijst erop dat extreme ijzergebreken niet meer voorkomen, en de kans op een overdosis aan ijzer juist groter is.

Lees dinsdag 15 november meer in weebklad Boerderij, editie varkenshouderij

Beheer
WP Admin