Foto: Koos van de Spek AkkerbouwNieuws

Schieters nauwelijks bepalend voor rassenkeus

Teeltjaar 2015 was een probleemjaar, wat betreft schieters in suikerbieten. Bij een aantal rassen kwamen in de praktijk meer schieters voor dan in andere rassen. Ook in de rassenproefvelden van het IRS waren er twee proefvelden met extreem veel schieters. Dat roept de vraag op of telers bij de rassenkeus rekening moeten houden met de schietergevoeligheid.

In voorgaande jaren bleken de rasverschillen in schietergevoeligheid erg klein en bleek ook de schietergevoeligheid moeilijk te voorspellen. Duidelijk is wel dat rhizoctoniaresistente rassen gevoeliger zijn voor schieten. Vooral Curtis en BTS 605 en het drievoudig resistente ras Hendrika KWS zijn gevoelig. Van de rhizomanierassen blijken Annelaura KWS en BTS 110 het gevoeligst te zijn. IRS-onderzoeker Noud van Swaaij benadrukt dat alle rassen kunnen schieten en dat de omstandigheden een grotere invloed hebben op het wel of niet gaan schieten dan de rassenkeus.

Vernalisatiegrens

De meeste problemen deden zich voor op percelen die voor 25 maart gezaaid zijn. Dat is niet extreem vroeg, maar door de combinatie van stress door korstvorming of diep zaaien en de voortdurende kou in mei en juni is bij veel planten de vernalisatiegrens overschreden.

Beheer
WP Admin