Premium
Mest uitrijden op bouwland in het voorjaar, hier in Groningen. De startdatum van het seizoen gaat naar 15 maart, met mogelijkheid van uitzondering voor vroege teelten. - Foto: Koos van der Spek AlgemeenAchtergrond

Scherpste kantjes af van nieuw mestbeleid

Reacties

  1. Wanneer landt in de agrarische sector het begrip eens dat Nederland bewoond wordt door meer dan boeren alleen, en dat we moeten samenleven dus moeten samenwonen met elkaar.
    In een land als Nederland mag je vinden dat de regels omtrent milieu onzin zijn maar je mag ook vinden dat er teveel vee in Nederland is.
    Maar een ding staat vast wij boeren en burgers moeten in Nederland willen voldoen aan de nitraatrichtlijn en ik leg daarbij het accent op willen.

  2. O wat is het toch allemaal weer duidelijk . Het woord korting wordt al weer gebruikt . Rust gewas ? . Waarom niet gewoon vruchtwisseling die bij bedrijfsvoering passen. Met daarbij gewoon na elke oogst of nieuwe oogst inzaaien of een groenbemester die bij dat jaargetijde past . Is eenvoudiger en voor iedereen uit te leggen en te snappen en dus toepasbaar . Deze zaken kunnen er ook toe bijdragen dat bepaalde teelten niet meer interessant zijn omdat mogelijk grondruil ook te doen met andere bedrijven niet meer nodig kan zijn omdat ze zelf al andere gewassen teelt door deze regels . En niet risico willen lopen aan de verplichtingen te voldoen . Dit omdat men dan deels van andere afhankelijk is . Het moet eenvoudiger kunnen lijkt mij .Het gaat eigenlijk om vruchtwisseling , minder mest , minder spuitmiddelen , minder uitspoeling enz. Regels met veel mitsen en maren die steeds aangepast kunnen worden schept geen duidelijkheid . Dit is ook weer zoo een gedrocht .

  3. geen mestbeleid maar ontmoedigingsbeleid voeren ze al jaren…..treiter de boeren maar weg is de opdracht in den Haag

Beheer
WP Admin