Foto: Bert Jansen AlgemeenNieuws

Schade in Limburg groot, de paniek was groter

In eerste instantie valt het haast niet op, maar de oplettende bezoeker van het Limburgse Heuvelland ziet waar miljoenen kuubs water hun weg naar beneden zochten.

In een bietenveld is een opgedroogde stroom te zien die alle planten op z’n weg plat heeft geslagen. De bieten liggen 500 meter verderop in een stuk grasland. Een puingrindpad dat langs een perceel loopt, is weggespoeld, waardoor een baan van stenen en brokken is achtergebleven tussen het gewas. De snelheid van het water was het meest overrompelend voor boeren in Zuid-Limburg.

Paniek was groot

“In tien minuten tijd ging het water op het erf van zo hoog, naar zo hoog”, vertelt melkveehouder Ruud Schillings en houdt achtereenvolgens zijn hand vlak bij de grond en daarna op bijna een meter hoogte. Het water uit de heuvels rondom zijn woonplaats Voerendaal, ten zuiden van Valkenburg, kwam in rap tempo het erf van z’n bedrijf op lopen.

De melkveehouder is er nu rustig onder, maar zijn vrouw vertelt dat de paniek op het moment zelf, vrij groot was. In twintig minuten tijd moet er van alles gebeuren. “Dan moet je ineens besluiten om het jongvee uit de stal te halen. Dat zijn je dieren, de levende have waar je dagelijks mee werkt. Dat doet wat met je.”

Dan moet je ineens besluiten om het jongvee uit de stal te halen. Dat zijn je dieren, de levende have waar je dagelijks mee werkt. Dat doet wat met je

Het gezin kreeg direct hulp van buurtbewoners; een jongveeopfokker uit de buurt kon de dieren zolang in de stal kwijt. De ligboxenstal ligt iets hoger, dus de melkkoeien konden op hun plek blijven, hoewel ze wel natte poten kregen.

Schouten op bezoek

Maandag deed de familie Schillings hun verhaal in het bijzijn van demissionair landbouwminister Carola Schouten en vertegenwoordigers van landbouworganisaties LTO, LLTB en NAJK. Iedereen is onder de indruk van de impact op het bedrijf. Vooral omdat vijf dagen later eigenlijk weinig te zien is van die enorme hoeveelheid water die er stond. Met man en macht is, zodra het kon, de boel opgeruimd. Het water is uit de mestput gepompt, de ligboxen zijn schoongemaakt. Aan een aantal strobalen is te zien dat ze in een laag water hebben gestaan. Net als de kuilplaats. Het moet nog blijken hoe bruikbaar het kuilgras is, aangezien ook daar een meter water op stond.

Lees ook: Grote impact watersnood in Zuid-Limburg

‘Spannend of kwaliteit uien en bieten goed is’

Akkerbouwer Willem Voncken moet ook nog maar afwachten wat van zijn gewassen terechtkomt. “Veel graan is platgeslagen. We willen morgen toch wel proberen om te gaan dorsen, want het weer is er wel naar. Vooral bij de uien en de bieten is het spannend of de kwaliteit goed is. Dat zal met de oogst pas blijken.”

Ook zoogkoeienhouder Geert Rutten moet afwachten hoe zijn grasland onder het water vandaan komt. Sommige stukken zijn alweer redelijk droog, maar nog te zompig om te maaien. En het water dat uit de beken komt, heeft onderweg van alles meegenomen. “En dan is het nu zomer, dus aan het gewas blijft van alles hangen. Met maaien komt er dus van alles mee, dat voer kun je niet meer gebruiken.”

Lof voor behulpzaamheid

Schouten heeft lof voor de behulpzaamheid van buurtgenoten en medeboeren, na het verhaal van de drie boeren die ze maandag bezoekt. Ze wilde graag van boeren zelf horen hoe ze de watersnood ervaren hebben en de schade op te nemen. Ze spoort de ondernemers aan om vooral te blijven communiceren over de afhandeling met de landbouworganisaties.

Beheer
WP Admin