Machine van Respeggt in broederij in Barneveld. De geslachtsbepaling berust op de aan- of afwezigheid van vrouwelijk DNA in een klein beetje vloeistof dat uit het broedei wordt gehaald. – Foto: Koos Groenewold PluimveeNieuws

Samenwerking ‘Het Anker’ en Broederij Beunder voor Respeggt-geslachtsbepaling

Kuikenbroederij ‘Het Anker’ in Ochten (Gld.) gaat samenwerken met Broederij Beunder in Warder (N.-H.) voor toepassing van de embryogeslachtsbepalingstechnologie van Respeggt.

De broederijen ‘Het Anker’ en Beunder gaan een exclusieve samenwerking aan voor drie jaar. ‘Het Anker’ huurt broedcapaciteit bij Beunder en laat er de geslachtsbepaling doen op de broedeieren met de technologie van Respeggt. Vervolgens worden de vrouwelijke (hen)broedeieren voor de laatste fase van het broedproces overgebracht naar Ochten, waar de legkuikens worden geboren. Rinie Vroegindeweij van ‘Het Anker zegt hierover: “Deze samenwerking stelt ons in staat om de behoefte aan meer broedcapaciteit voor de komende drie jaar optimaal te borgen en onze productieprocessen efficiënter in te richten.”

Exclusieve samenwerking

‘Het Anker’ heeft in de eigen broederij in Ochten enkele machines staan voor de geslachtsbepalingstechniek van het Leidse bedrijf In Ovo. Legbroederijen kunnen bij Respeggt (onderdeel van HatchTech) geslachtsbepaling op broedeieren laten uitvoeren. Respeggt laat die geslachtsbepaling uitvoeren door Beunder in Warder en past die zelf toe in de voormalige Reemst Broederij in Barneveld. Nu ‘Het Anker’ gaat voor een exclusieve samenwerking met Beunder, kunnen andere legbroederijen, die de Respeggt-techniek niet zelf in huis hebben, daarvoor alleen nog in Barneveld terecht. Respeggt gebruikt de locatie in Barneveld ook voor onderzoek naar de technologie.

Beunder werkt sinds 2022 samen met Respeggt voor het toepassen van die geslachtsbepalingstechniek, ‘Het Anker’ al sinds 2019. Respeggt biedt niet alleen de geslachtsbepalingstechniek aan, maar verifieert ook of de geslachtsbepaling goed is toegepast en of eventueel geboren haantjes (sexfouten) worden opgefokt. Om zo afnemers van de leghennen en de afnemers van de consumptie-eieren uit die leghennen te garanderen dat die voldoen aan OKT (Ohne Kükentöten).

Respeggt meest gebruikte techniek

Volgens gegevens van KAT, de Duitse controlevereniging voor alternatieve dierhouderij, zijn in 2023 ongeveer 24,4 miljoen KAT/OKT-leghennen geboren na geslachtsbepaling in het broedei. Met 10,9 miljoen leghennen was de techniek van Respeggt de meest toegepaste, vóór de techniek van Cheggy (7,3 miljoen hennen) en Plantegg (3,6 miljoen hennen). In 2023 zijn zo’n 20 miljoen KAT/OKT-hennen geboren waarvan de geboren broertjes zijn opgefokt.

Beheer
WP Admin