Premium
Het saldo, ofwel het verschil tussen opbrengsten minus toegerekende kosten, neemt sterk toe, zo becijfert Agrimatie. - Foto: Peter Roek RundveeNieuws

Saldo op melkveebedrijven neemt flink toe

Beheer
WP Admin