RvS: boer mag bedrijf aanpassen, bezwaarmaker krijgt ongelijk - Foto: ANP PluimveeNieuws

RvS: boer mag bedrijf aanpassen, bezwaarmaker krijgt ongelijk

Een boer uit Aalten (Gelderland) die zijn bedrijf wil omzetten naar een vleeskuiken- en melkveehouderij, mag dat van de Raad van State (RvS) doen.

De Raad van State heeft in een uitspraak de bezwaren tegen de verleende omgevingsvergunning door een omwonende verworpen.

De boer kreeg eind 2014 van B&W een omgevingsvergunning om zijn bedrijf te veranderen. Volgens de revisievergunning gaat de boer in de toekomst ruim 120.000 vleeskuikens, 149 melk- en kalfkoeien houden. Daarnaast nog 10 stuks vrouwelijk jongvee en 5 paarden. Met deze wijziging neemt het aantal vleeskuikens toe maar worden er geen vleesvarkens en vleeskalveren meer gehouden.

Bezwaarmaker krijgt op geen enkel punt gelijk

De bewaarmaker is bang dat zij meer hinder gaat ondervinden van het bedrijf. Ondanks de vele argumenten die zij aanvoerde tegen de verleende omgevingsvergunning werd ze op geen enkel punt in het gelijk gesteld. De gemeente Aalten had de geluidsbelasting wel juist berekend, ook kon niet worden aangetoond dat de ventilatoren op de stal de gestelde geluidswaarden zouden overtreden.

Het argument dat het college niet had onderzocht of het gebruik van diervoer wel voldoet aan het vereiste van best beschikbare technieken (bbt), werd door de RvS afgewezen. De gemeente hoeft dat niet te toetsen voor deze omgevingsvergunning.

Ook het laatste ingebrachte argument tegen de vergunning dat ten onrechte alleen is gekeken naar de emissie in de stallen en niet naar de emissie van het beweiden van het vee, trof geen doel. De verleende vergunning heeft volgens de RvS alleen betrekking op hetgeen zich binnen de zogenoemde inrichting afspeelt en niet gaat over activiteiten er buiten.