Minister-president Mark Rutte afgelopen zomer op een melkveebedrijf in Koudum na afloop van een gesprek met boeren over de stikstofplannen. – Foto: ANP/Sem van der Wal AlgemeenNieuws

Rutte: aandacht nodig voor maatschappelijke onrust op het platteland

Premier Mark Rutte vindt dat bij de transitie van de landbouw nadrukkelijk aandacht moet zijn voor de leefbaarheid en de maatschappelijke onrust op het platteland.

“Die maatschappelijke onrust werd deze zomer heel zichtbaar aan de hand van stikstof. Wat ik heb gemerkt in de gesprekken met boeren is dat het niet alleen over stikstof gaat, maar over iets dat dieper ligt: de vraag of in Nederland het platteland ook het platteland mag zijn en mensen daar hun leven mogen leven. Het gaat om de kloof tussen stad en platteland die we met elkaar onder ogen moeten zien”, zei Rutte aan het begin van de tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen.

Volgens Rutte werkt de discussie over stikstof als contrastvloeistof om een dieperliggend maatschappelijk probleem op het platteland aan het licht te brengen. “In de loop van de jaren is door maatschappelijke debatten, maar ook door de mate waarop het platteland zich vertegenwoordigd voelt in de politiek, de vraag gerezen bij de plattelanders of hun manier van leven wel even belangrijk en even te respecteren is als dat van anderen”, aldus Rutte.

Hij vindt dat hier bij de gebiedsgerichte aanpak ook aandacht moet zijn voor wat er maatschappelijk en cultureel aan de hand is op het platteland. Rutte doelt daarbij niet alleen op de positie van boeren, maar ook op het bedrijfsleven en verenigingsleven dat zo’n belangrijke rol speelt op het platteland. Hoe dit moet gebeuren, zegt Rutte niet.

BBB: vooral kloof burgers-overheid

Volgens BBB-Kamerlid Caroline van der Plas is er niet zozeer een kloof tussen het platteland en de stad. “Dat zie je ook tijdens boerenprotesten. Ze zijn het niet altijd eens met de wijze van protest, maar dat er geprotesteerd wordt, daar zijn veel stedelingen het wel mee eens.” Volgens haar is er meer een kloof tussen burgers en overheid. Rutte reageert dat het beide aan de orde is.

Hij zegt bij de grote transitie rondom stikstof, water en een vitale agrarische sector ook aandacht te willen hebben voor behoud van een vitaal platteland. Volgens BBB heeft het kabinet echter onvoldoende scherp op het netvlies welk effect het krimpen van de veehouderij heeft op de periferie eromheen. Van der Plas wijst erop dat diverse ketenpartijen zich zorgen maken over het behoud van de kritische massa van agrarische productie om de periferie in stand te houden.

Lees meer over het stikstofbeleid

Het laatste stikstof nieuws op je mobiel.

Bekijk hier hoe je deze app vastzet op het startscherm van je mobiel.

Reacties

  1. Uit zijn toespraak aan het World Economic Forum blijkt dat de beslissing over wat er met de Nederlandse landbouw gaat gebeuren al lang is gemaakt. Bezoeken aan boeren bedrijven en de praatjes in de kamer zijn slechts om de indruk te wekken dat er nog wat te regelen valt.

  2. Onrust, kloof, vertrouwen. De huidige politici hebben het gewoon bewust gedaan. Geniepig en in het openbaar ge naa id en gelogen. Rutte is ver over de datum en de vvd heeft alle goede opvolgers ´ functie elders ‘ gegeven. Cda d66 en cu neemt hij mee in het ravijn. Die vier gaan straks veel kiezers verliezen.

    1. Armer ik ben het met je ens dat de huidige politici mede de oorzaak zijn van het huidige situatie. Niet alleen de voedselproductie staat op het spel maar daarmee ook het door hen zo gevreesde vergaan van de aarde. Ik las net de kolum van Plasterk in Telegraaf en die was duidelijk “Natuur bestaat in Nederland niet” en de natuur is niet te sturen. Hij gaf aan dat de politiek wordt gedomineerd door Alphaś die de Beta wetenachappergs het woord niet gunt en als ze iets zeggen dit af te doen als Onzin, de wet (door hen gemaakt) geeft anders aan. Ze wensen hun macht te houden door ons Angst aan te praten en de schuld te geven van de klimaat verandering en de achteruitgang van de ( gemaakte ) natuur . Steeds weer zijn de politici verbaasd “Waarom de burger geen vertrouwen in hen heeft”.

Beheer
WP Admin